Какво никога НЕ бива да правите с вещите на починал човек, за да не ви застигне нещастие

Повечето от нас са преживявали загубата на близък човек и знаят с колко мъка е съпроводено това. За съжаление смъртта е неразделна част от живота и трябва да се примирим с нея.

Често пъти след загубата на роднина възниква въпросът – какво да правим с вещите на починалия? Обикновено хората ги пазят от сантимент или за спомен, но има неписани правила, с които трябва да се съобразим, за да не ни застигнат нещастия и беди.

Какво трябва да правим и по-скоро да НЕ правим с вещите на починал човек , ще разберете от днешната статия.

На някои хора им е трудно да се разделят с починалия и затова предпочитат да задържат неговите вещи. Други решават да ги изхвърлят или раздадат, за да отмият част от болката си.

Има някои неща, които вярващите трябва да спазват, ако искат да изгонят лошата енергия и по-лесно да се справят с болката.

Какво е редно да направим с вещите на починал човек?

В никакъв случай не бива да продавате вещи на починал човек. Това е строго забранено, освен ако не става въпрос за недвижимо имущество. В случай, че направите това, може да ви настигне лоша болест.

Не е прието още вещите да бъдат раздавани само на един човек. Ако все пак решите да сторите това, раздайте ги на няколко души. В случай, че покойникът има по-малки братя или сестри, то предметите, оставени от него, не бива да се раздават на тях, защото иначе може да ги сполети беда.

Хората, на които никога не им се е налагало да преминат през подобно изпитание, а именно да погребат близък роднина, не знаят къде могат да дарят или оставят дрехите. Съществуват редица благотворителни организации, които ще ви съдейства. Отделно от тях, можете да ги дарите и на църквата, както и да ги раздадете на приятели.

Що се отнася до това кога е редно да се даряват или раздават дрехите, не съществува еднозначен отговор. При всички случаи не е добра идея да го правите преди 40 дни след смъртта.