Пълен шаш: Ето какво пише за България в учебниците по история в СР Македония

Цар Самуил и употребата на прилагателното „македонски“ са едни от точките на неразбирателство в Съвместната историческа комисия между България и Република Северна Македония, съобщава БНТ.

Постигането на осезаеми резултати в разбирането на общата ни история е едно от условията на София да каже „да“ на преговорната рамка на Скопие с ЕС. България настоя да се променят учебните програми по история, което все още не се случва.

Какво пише в учебниците по история, по които учат децата в югозападната ни съседка?

Именно Цар Самуил беше историческата личност, по чието дело и значение Съвместната историческа комисия между София и Скопие беше постигнала крехко съгласие.

След почти едногодишното прекъсване в работата й и идването на власт на второто правителство на Зоран Заев историците от Скопие се отдръпнаха от вече постигнатия консенсус.

В Скопие продължават да настояват, че Самуил е македонски цар на македонско царство. С подобни неподкрепени от никакви исторически извори тези изобилстват учебниците за четвърти, шести и седми клас в югозападната ни съседка.

Ето и пример с картата по-долу: Вляво е картата на Първото българско царство при управлението на цар Самуил години преди падането на Първото българско царство под Византийско робство.

А вдясно есъщата карта, но, според учебниците в Скопие, на т.н. „македонско царство“, което, отново според историците там, цитирам, „завършва процеса по окончателно формиране на македонската държава и народ“.

Как тези учебници представят цар Самуил, държавата, която е управлявал, глаголицата и произходът на българите:

В учебниците по история, по които учат децата в Република Северна Македония пише, че Цар Самуил е основоположник на македонска царска династия, който заедно с тримата си братя – Давид, Аарон и Мойсей, вдига въстание срещу българската власт през 969 година, отхвърля я и създава македонско царство. 

Чл.-кор. проф. Иван Илчев, член на Съвместната експертна комисия по историческите и образователни въпроси: Когато те твърдяха, че Самуил е македонски цар – ние нееднократно казвахме:

„Добре, ще го представим в нашите учебници, дайте ни един извор, в който това да го пише“. И те не отговориха нито веднъж. Говореха, че Самуил е славянски цар. Казахме: „Да, нямаме нищо против. Дайте един извор, в който това да го пише“. Такива извори няма.

Самуил е всъщност комитопул. Син е на комит Никола – областен управител на част от Западна България, напомня проф. Иван Илчев.

Приема царското достойнство през 997 г., едва след като българският княз Роман умира в плен във Византия. Историците в Скопие мълчат за тези факти. 

Чл.-кор. проф. Иван Илчев, член на Съвместната експертна комисия по историческите и образователни въпроси:

Те няма как да обяснят някои неща. Например няма как да обяснят как византийските хронисти в края на 12-началото на 13-и век наричат император Василий II „Българоубиец“.

Той между другото никъде в македонските учебници не е споменат с това прозвище.

В учебниците в Скопие четем, че в държавата на Самуил се пишело на „македонски славянски език“.

Чл.-кор. проф. Иван Илчев: За тях от Средновековието насам от Гюешево насам е България, от Гюешево нататък е Македония.

Като много добре знаем, че такава граница не е имало никога до прокарването й с Берлинския конгрес.

Според учебниците в Скопие, глаголицата е дело на Светите братя Кирил и Методий, за да „християнизират по-лесно македонските славяни около Солун“, като впоследствие славянската писменост се разпространила в други съседни земи – най-първо в България.

Чл.-кор. проф. Иван Илчев: Глаголицата е създадена от Светите братя да спечелят държавата Великоморавия за византийската кауза и те отиват с тази азбука във Великоморавия.

Те никога не се появяват в Македония. В Македония идват техните ученици, и то години по-късно.

Свети Климент – първият епископ, проповядвал на български език и основател на Охридската книжовна школа – в учебниците в Скопие е представен като, говорещ на „старославянски“ и основоположник на „македонската църква“.

Чл.-кор. проф. Иван Илчев: Но в житията на Климент Охридски пише, че Борис го е изпратил в Македония, за да проповядва Словото Божие и да разпространява писмеността и той е бил хиротонисан за епископ от българската църква.

Охридската архиепископия, което е наименование на българската автокефална православна църква в завоюваните от Византия български земи, според учебниците в Скопие, е самостоятелна македонска църква.

Чл.-кор. проф. Иван Илчев: Тук не искам да споря, просто ги съветвам да прочетат хрисовула на Василий II за правата, които се дават на Охридската архиепископия и там се казва, „че е назначаван за епископ на цяла България“.

Българите, според учебниците в Скопие, са „монголско татарско племе от тюркската група народи“.

Жителите на днешната Република Северна Македония, според техните историци, са наследници на „антични македонци“ и митичния герой „Македон“, претопени от славянски племена през 5-8 век.

Чл.-кор. проф. Иван Илчев: Те например никъде не споменават, че в земите между Солун и Битолия живеят прабългарите на Кубер.

За Гоце Делчев разбираме, че е роден в „многочленно семейство в Кукуш“. Прилагателното „българско“ е изпуснато.

Чл.-кор. проф. Иван Илчев: В северномакедонските учебници авторите отговарят на една максима на Уинстън Чърчил: „Винаги ми е било лесно да вярвам в това, което ми е изгодно“.

И накрая: Илинденско-Преображенското въстание е станало само „Илинденско“ в опит да бъде „отвързано“ от българския му произход.

Шест поколения в Република Северна Македония учат по такива учебници. До Втората Световна Война са учили, че са сърби. В състава на Югославия – че са македонци.

Единственото, което не се променя през десетилетията, посочва проф. Илчев, е тезата, че основният враг на Скопие на Балканите е България.