„Труд“: Всички цени в лева и в евро от август 2023 година. Дават 30 дни да

снимка pexels

До средата на 2023 година цените у нас ще бъдат обявени и в лева, и в евро. Това е  17 месеца по-рано от влизането на страната ни в еврозоната. Целта е търговците да не закръгляват цените нагоре и да няма инфлация при въвеждане на еврото. Работната дата за присъединяване на България към еврозоната е 1 януари 2024 г.

Това е записано в проект на Национален план за въвеждане на еврото в България, пише Стефан Кючуков в “Труд”.

Преизчисляването на цените от левове в евро ще става при фиксирания курс от 1,95583 лв. за евро. Трябва да се използват всичките пет знака след десетичната запетая и едва след това полученият резултат може да бъде закръглен до един евро цент, пише в плана за въвеждане на еврото.

Задължението за показване на цените в левове и евро е планирано да започне 30 дни, след като Съветът на ЕС приеме решение, според което България отговаря на условията за въвеждане на еврото и потвърди обменния курс, при който ще влезем в еврозоната. Очаква се това решение да бъде взето шест месеца преди въвеждане на еврото в България. Което означава, че от август 2023 г. цените ще бъдат в левове и евро.

Обявяването на цените в две валути ще продължи 12 месеца след влизането ни в еврозоната. През този период цените трябва да бъдат в левове и евро в магазините, във всички реклами на търговците и на сайтовете им. Двойното показване на цените ще важи и за администрацията. По време на този период всички суми, дължими от граждани на държавата и общините, като данъци, такси и т. н., ще се изписват в лева и в евро.

Още в https://trud.bg/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/