Какво можеш да си купиш с 20 лв. в България – историята, която просълзи всички!

Една история обиколи Интернет и развълнува сърцата на хиляди, видя Преса 24.

Защо ли? Защото те видяха себе си в нея. А това винаги вълнува… „Един човек се прибрал късно от работа, както винаги изморен и изнервен, а на вратата го чакал неговият малък син.

– Тате, може ли да те попитам нещо?

– Разбира се, какво има?

– Ти каква заплата получаваш?

– Това не е твоя работа… – намръщил се бащата – и защо ме питаш такова нещо?

– Просто искам да знам, моля те, кажи ми, колко получаваш за един час?

– Щом толкова искаш да знаеш – 20 лева…

– О… – детето се замислило – Тате, може ли да ми дадеш 10 лева?

– Ако искаш пари от мен, за да си купиш някоя глупава играчка или някоя друга глупост, – ядосал се бащата – заминавай в стаята си и лягай да спиш! Как може да си такъв егоист! Аз работя по цял ден и съм толкова уморен, а ти ме занимаваш с такива неща…

Детето тихо отишло в стаята си и затворило вратата.

Бащата седнал и макар че бил ядосан, се замислил над въпросите на сина си. След около час, вече доста по-спокоен, се зачудил дали пък тези пари не му трябват за нещо важно… Това били само 10 лева, а и не се случвало често детето да му иска пари. Бащата отишъл в детската стая.

– Не спиш ли? – попитал той.

– Не, тате, просто си лежа – отвърнало момчето.

– Съжалявам, имах тежък ден и се отнесох доста грубо с теб – казал бащата – Ето, вземи парите, за които ме помоли.

Детето се усмихнало.

– О, тате, благодаря ти! – радостно възкликнало то – След това бръкнало под възглавницата и извадило още няколко измачкани банкноти.

Виждайки, че детето има още пари, бащата отново се намръщил. А малчуганът събрал банкнотите, внимателно ги преброил и погледнал към баща си.

– Защо ме молиш за пари, след като вече си имаш? – попитал бащата.

– Защото бяха недостатъчно. Но сега вече ще ми стигат. – отвърнало детето  – Тате, тук са точно 20 лева. Мога ли да си купя един час от твоето време? Моля те, ела си утре по-рано от работа, защото много искам да вечеряш заедно с мен и мама.

Бащата бил съкрушен. Той прегърнал малкия си син и го помолил за прошка.

Източник: Ко4