Корнелия Нинова на пангара! Съдът решава дали БСП е с легитимно ръководство, тя баламосва магистратите с вестникарски дописки

Лидерката на БСП Корнелия Нинова е на път да провали цялата предизборна кампания и явяването на столетницата на парламентарните избори, които според заявленията на обитателя на президентството Румен Радев ще се проведат на 28 март 2021 г.

След 2 дни – на 15 декември 2020 г. съдът трябва окончателно да се произнесе дали свикването, а съответно и провеждането на 50-я конгрес на партията на 26 септември 2020 г. са законни.

Досега Софийски градски съд на два пъти отказа да регистрира новоизбрания на форума Национален съвет на БСП
, тъй като е нарушен устава на партията за начина на обявяването му, както съобщи.

Това означава, че взетите от него решения и изборът на нов състав на ръководните му органи са незаконни и не могат да бъдат регистрирани в съда. Незаконно е и утвърждаването на Корнелия Нинова за лидер на БСП, която бе избрана на първите общопартийни избори за председател на 12 септември 2020 г., тъй като това стана именно на този конгрес.

В член 31, ал. 8, а преди промените в чл. 39, т. 1 уставът повелява обявяването на конгреса и заседанията му да става чрез централния печат и с писма до общинските/районните съвети на БСП. Досега тези обявления на партията винаги са публикували във в. „Дума“, който се води официалния ежедневник на БСП.

Архивите на изданието са запазили формата, под която това трябва да се случва. Такова е обявлението през 2016 г. за свикването на 49-я конгрес на БСП, на който Нинова бе избрана за пръв път за председател на столетницата на мястото на Михаил Миков.

Огромното каре във вестника е озаглавено: „Препис-извлечение от решение на Националния съвет на Българската социалистическа партия от 23 януари 2016 г.“ Следват три точки от решението, според които „IV На основание чл. 39, т. 1 от Устава на БСП Националният съвет на БСП свиква 49-ия конгрес на Българската социалистическа партия на 7 и 8 май 2016 г. от 10 ч. в зала 1 на НДК, София, при следния Дневен ред“.

Изброени са и  6-те точки от дневния ред, включващ отчетите на председателя и на Общопартийната контролна комисия, политическите документи на партията, които ще се обсъждат и приемат на форума, както и избора на нови ръководни органи. Посочени са и имената на докладчиците.

В края на обявлението е посочено и как трябва да се избират делегатите на конгреса и колко да бъдат те, като се определя норма от 1 делегат на 150 партийни членове, вариантите при остатък от 75 партийни членове и районни организации под 150 души, представителството на Обединението на Жените социалисти, Младежкото обединение, Движението на ветераните в БСП – по 5-ма. Както и това, че членове на НС и ОПКК, кметове на общини и председатели на общински съвети, председателите на общинските и районните съвети на БСП, които не са избрани за делегати, участват със съвещателен глас.

Изрично е споменато и това, че „Броят на делегатите се определя на база на числеността на организациите към 31 януари 2016 г.“

Това е уставната форма за свикването на конгресите на БСП. Проверка на социалистите и на установи, че такава обявление, както и изпратени писма до общинските и районни организации няма, което е причината СГС на два пъти да отхвърли регистрацията на новоизбрания Национален съвет на БСП и другите му ръководни органи.

На тези две заседания хората на Нинова са представили пред магистратите изрезки от в. „Дума“, които представляват журналистически дописки за решенията на заседанията на БСП. Такава са подготвили и за заседанието на съда на 15 декмеври под заглавието „БСП изтегли вътрешния вот за 12 септември“, в която се казва, че е насрочена и нова дата за 50-я конгрес – на 26 септември 2020 г. Това обаче в никакъв случай не може да се смята за официално обявление на форума.

Още повече, че преди това на два пъти тези дати бяха променяни. Първият път вътрешнопартийните избори и конгресът трябваше да се състоят в края на април и началото на май, но извънредното положение заради коронавируса провали това намерение. Вторият път Нинова взе решение „на подпис“ датите да бъдат насрочени за края на септември и началото на октомври. Но пленума на Националния съвет, който се състоя след това, ги отхвърли и реши те да са съответно на 12 и 26 септември 2020 г.

В нито един от тези случаи официално обявление според устава на партията не е публикувано в нито една медия, както изисква той. Нито пък са разпратени писма за това до общинските или районните съвети на БСП. Което означава, че магистратите едва ли ще намерят друго основание за окончателното си решение, освен отново да отхвърлят закономерността на свикването на 50-я конгрес на БСП. Което поставя под въпрос явяването на БСП на предстоящите парламентарни избори.

Това поставя столетницата пред много сложен казус в съкратените срокове преди провеждането на парламентарните избори, ако Радев наистина ги насрочи на първата възможна дата – 28 март 2021 г. Вероятно старият Национален съвет на БСП ще трябва да се събере, за да свика нов конгрес по уставните правила, който отново да утвърди Нинова за избран лидер и да избере нови ръководни органи на партията. А след това те да бъдат регистрирани от съда.

Времето за всичко това обаче е твърде кратко, тъй като според Изборния кодекс предизборната кампания би трябвало да започне на 28 февруари. Към това се прибавя и тежката епидемична обстановка заради втората вълна на коронавируса, заради която ограничителните мерки могат да бъдат затегнати допълнително.

В същото време, ако съдът окончателно отхвърли регистрацията на избора на свикания противоуставно форум, това означава, че всички негови решения също са невалидни, както и решенията на Изпълнителното бюро, чиито състав Нинова си посочи от новоизбраните членове на Националния съвет.

Всъщност, макар и избрана за лидер на БСП, Нинова не може да бъде смятана за такава, тъй като утвърждаването й стана на същия противоуставно свикан конгрес. Преди кампанията си за вътрешнопартийния вот за председател тя излезе в отпуск и сложи за и.д. на поста кмета на Гоце Делчев Владимир Москов. Тъй като тя е избрана, но неутвърдена от висшия форум, както също е записано в устава, до провеждането на нов вероятно тези функции ще трябва да продължи да изпълнява именно той.   

свързани новини