Вижте какви са заплатите на шефовете на „Автомагистрали“ АД, пуснаха ги на сайта си

„Автомагистрали“ АД обнови сайта си, като на новия освен рубрика „Профил на купувача“, в която се публикуват всички обяви за търгове, са публикувани и месечните заплати на ръководството.

Председателят на съвета на директорите Александър Филев получава брутно месечно възнаграждение в размер на 3660 лв., членът на съвета Иван Коларов също толкова, я изпълнителният директор на държавното предприятие Стоян Беличев – 10 980 лв.

Тези възнаграждения са определени от Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Според него заплатите се определят от ред финансови показатели, каквито са стойността на дълготрайните материални активи, печалбата, рентабилността и други фактори.

В същото време обаче има и таван на възнагражденията, който представлява шесткратния размер на минималната месечна работна заплата (3660 лева), а за изпълнителнитет директори – 18-кратния й размер (или 10980 лева). В случая с „Автомагистрали“ АД възнагражденията са именно таванът.

Допуска се изплащане на бонуси, ако предприятието е надвишило всички планирани финансови и нефинансови цели и няма просрочени задължения. Размерът на допълнителното възнаграждение не може да надвишава три средно месечни възнаграждения. Освен това може да се изплащат тантиеми, които са за сметка на печалбата, а не на разходите. Бонусите са при преизпълнение на бизнес плана, а тантиемите – при ръст на печалбата.

Публикуването на заплатите всъщност е задължение според Закона за публичните предприятия, за което обаче не е поставена крайна дата за изпълнение. Тъй като останалите големи държавни фирми не са го направили все още, вероятно „Автомагистрали“ АД е първото държавно дружество, което изпълнява този член от закона.