Николай Марков: Има само един правилен подход – съд, затвор, конфискации

Кадър Николай Марков, ФБ

Ще бъде ли извършена реална ревизия на предходното управление или всичко ще остане само димка за пред медиите и политически пиар?

Това е въпросът, който ще реши съдбата не само на новото управление, но вероятно и пътят на България – към нормална демократична европейска правова държава или ще продължи уклона към евроазиатска авторитарна демократура. 

„Всяка политическа заявка е свързана с нещо много конкретно, независимо дали се разбира. В този смисъл „смяна на системата“, както и всички подобни, са недопустими без икономическа обосновка. България е в необявена икономическа криза, която всеки момент може да прерасне в политическа и всякаква друга.

Причината за тази скрита криза не е Ковид /той е оправдание/, нито световни икономически процеси.

Истинската причина за поредната ни национална катастрофа е продължилото няколко десетилетие ограбване на национален и европейски капитал. Този капитал не е в България и не е свързан с нашата икономика, за да бъде полезен“, пише експертът по национална сигурност Николай Марков във Фейсбук.

„Оттук нататък ние сме обречени души, на които им са завещани толкова държавни дългове, че и внуците ни не могат да платят. Освен това, „светлото бъдеще“ на нашата икономика са нови дългове и хронична дългова криза! Има само един правилен подход – съд, затвор, конфискации. За по-интелигентните бандити, които имат и друго гражданство и смятат, че са недосегаеми – друг подход. Ако има решителност за това съм насреща. За всичко останало – вървете на майната си и не се връщайте. А ако се срещнем и там, мисля, че ще намеря още по-практични решения.“