ЖЕГА В ПАРЛАМЕНТА: Депутатите подхващат цените на тока и водата, привикват шефа на КЕВР

Изслушване на председателя Иван Иванов и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с утвърждаването на нови цени на електрическата и топлинна енергия за ценовия период от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г.

Това е записано като първа точка в програмата на Народното събрание за петък.

Предстои и разглеждане и утвърждаване на нови бизнес планове на ВиК операторите и образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторен период 2022 г. – 2026 г.

Очаква се още депутатите да разгледат законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението между правителството на България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing.

Предстои проект на решение за създаване на Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, с вносители Арман Бабикян и група народни представители.

Очаква се и първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за личната помощ, както и първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Парламентарният контрол е последна точка в петък.