Депутатите с таван върху бонусите за „специални“ задачи – с тях заплатата стига до 7600 лв.


Атанас Славов от ДБ е сред вносителите на промяната.
КАДЪР: БИ ТИ ВИ

Таван за възнагражденията, които депутатите ще вземат допълнително при реализиране на приоритетни за страната задачи, бе гласуван в правилника на парламента в четвъртък. Така те ще получават отгоре до 25% от основното си месечно възнаграждение. И досега имаше такава възможност в правилника, но без разписан размер на бонусите.

Таванът от 25% бе въведен по предложение на депутати от “Демократична България”.

4884 лв. стана основната заплата на депутатите през март. Базата се определя въз основа на средното възнаграждение в страната за тримесечие. Това означава, че 25% от основната заплата са 1221 лв. Общо стават 6105 лв. месечно.

Депутатите получават и допълнителни бонуси – като членове на комисии, председатели на парламента, на групи и на комисии, за докторски титли и трудов стаж. Традиционно те участват в по две комисии. За работата си във всяка им се полагат по 15% над заплатите, или допълнителни 732 лв. Така с участие в две комисии и с бонуса от 25% заплата им може да стигне 7569 лв. за месец.

Най-високо е възнаграждението на председателя на парламента – 55% над заплатата, или общо 7570 лв. С участие в две комисии и бонус за допълнителни задачи заплатата му стига 10 255 лв.