Важно за пенсионерите! Вижте кои трябва да работят повече за по-висока пенсия

Жените в България трябва да работят повече, за да получават по-висока пенсия. Това е една от мерките, записани в Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, чиято координацията е възложена на министъра на труда и социалната политика. 

Планът е разработен за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на двата пола за 2021-2030 г. и е качен за обществено обсъждане, уточнява „Труд“.

В него е записано, че необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и за двата пола продължава да се увеличава с по 2 месеца всяка година и достига на 36 години и 2 месеца за жените и 39 години и 2 месеца за мъжете през 2022 г.

Продължава и нарастването на възрастта за пенсиониране от 1 януари всяка година с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете. Мярката има за цел тя да се изравни за двата пола през 2037 г. на 65 години.

По-дългото участие на жените в осигуряването е мярка, която ще намали разликата в размерите на пенсиите на двата пола. Нарастването на пенсионната възраст се отразява в по-дългото оставане на пазара на труда и съответно по-дългото участие в осигуряване, което има значение за размера на получаваната пенсия, е записано в плана.

Друга мярка в него, спомагаща за изравняване на доходите на мъжете и жените, са приетите промени в Кодекса за социално осигуряване. Те касаят начина на намаляване на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на пенсиите на хората, родени след 31 декември 1959 г., които ще получават и втора пенсия от универсален пенсионен фонд.

При определяне размера на редукция на пенсията от НОИ ще се вземе предвид и трансферът от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително, и ще се отчетат годините стаж със и без осигуряване в частен пенсионен фонд.

Така ще се гарантира по-висок размер на новоотпуснатите пенсии за стаж и възраст на жени, родени след 31 декември 1959 г., пише още в документа.