Доказано! Кръвната група играе решаваща роля при протичането на болестта COVID-19. Ето при коя дишането спира

Един аспект на COVID-19, който озадачава учени, е защо при заразяване с SARS-CoV-2 някои пациенти проявяват леки до умерени симптоми (или никакви симптоми изобщо), докато други пациенти развиват тежки симптоми, които могат да се докажат фатално?

В новото проучване изследователите секвенират геномите на пациенти с COVID-19 в Испания и Италия, които са хоспитализирани с тежка респираторна недостатъчност и сравняват вариациите в своите ДНК последователности с тези на 2 205 здрави субекти.

Установиха, че кръвната група може да играе решаваща роля при протичането на болестта COVID-19. Те са изследвали общо 1610 пациенти от Италия и Испания, при които заболяването е довело до спиране на дишането.

От заболелите са били взети ДНК-проби, които са били сравнени с кръвните проби на 2205 здрави хора.

Така е констатирано, че хората с кръвна група А са особено застрашени от тежко протичане на заболяването. При тях вероятността да се стигне до необходимост от обдишване е до два пъти по-висока от тази при хората с кръвна група 0.

При нулева кръвна група опасността от тежко протичане на заболяването е най-ниска. Кръвните групи Б и АБ заемат междинно положение, но те не са толкова разпространени, колкото А и 0.

Наличието или отсъствието на антитела от кръвна група не е единственият начин, единствен потенциален начин, че кръвната група влияе върху реакцията на организма към инфекция със SARS-CoV-2. Кръвната група влияе върху съсирването на кръвта и нарастващите доказателства предполагат, че патологията на COVID-19 често включва свръхактивното съсирване на кръвта. Хората с кръв от тип О имат по-ниски нива на протеини, които насърчават съсирването на кръвта.

„Това също засилва аргумента, че хората от група O са най-малко вероятно да бъдат сериозно увредени от това заболяване“

Не за първи път учени установяват връзка между кръвната група и начина на протичане на определено заболяване, съобщава още „Дойче веле“. За малария например е доказано, че хората с кръвна група 0 много рядко боледуват тежко.

А хората с кръвна група А имат най-големи шансове при болестта чума.