ГОЛЯМ ПРАЗНИК: Честваме Благовещение – каквото правите на този ден, това ще правите през цялата година! В джобовете задължително трябва да имате пари

В днешния ден християните възпоменават радостното за всички събитие: Ангел Божий донесъл на Дева Мария вест за скорошното явяване на отдавна очаквания Спасител. 

Пресвета Дева била, както е известно, дъщеря на благочестивите старци Йоаким и Анна, които още от рождението й я били посветили Богу. Когато станала на три години, те я завели в храма. Скоро след това те умрели.

А пресвета Дева Мария, като останала под напътствието на свещенослужителите, постоянно се намирала в храма, молела се и чела Свещеното Писание.

Преданието говори, че когато светата Дева навършила годините, в които според юдейския обичай девойките встъпвали в брак, първосвещеникът й обявил, че не може повече да остава в храма и че тя трябва да си избере съпруг.

Но пресвета Дева Мария отговорила решително, че била посветена от родителите си и сама се посветила Богу, затова тя трябва завинаги да остане девойка. А в Юдея нямало обичай доброволно някой да избира безбрачен живот за служене Богу и затова, за да не се наруши общоприетият обичай, свещениците сгодили Мария за един благочестив старец, на име Йосиф, далечен неин родственик, който трябвало да я пази.

Пресвета Дева Мария, като минала в дома на праведния Йосиф, водела скромен живот; занимавала се с ръкоделие и споделяла домакинските грижи с дъщерите на Йосиф. Гласът й не се чувал в празни и шумни разговори. Тя била кротка и мълчалива; най-голяма радост за нея било четенето на свещените книги.

Пресвета Мария със смирение и неописана радост приела тая блага вест: „Душата ми величае Господа – отговорила тя на Елисаветиното приветствие – и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, защото Той милостно погледна смирението на рабинята Си, защото ето, отсега ще ме облажават всички родове; загдето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е от род в род за ония, които Му се боят“.

Каквото правите на Благовещение, това ще правите през цялата година. Поради това на Благовец се яде, празнува се, броят се пари. На Благовец е необходимо да си облечете новите дрехи и в джобовете да имате пари.

Празникът се свързва по-често с пристигането на пролетта и поради това на този ден задължително се яде „нещо зелено“ (коприва, спанак, лапад). Освен това е традиция на този ден на трапезата да има риба – това се разрешава и от църковния календар.

ИМЕН ДЕН ПРАЗНУВАТ: Благой, Благо, Благовест, Благовеста, Блага, Евангелия, Вангелица, Вангел, Вангелия