Голямат цел на Борисов: Готвят план до юни за въвеждане на еврото. Приемаме го от

снимка pexels

Преди дни Бойко Борисов обяви, че ако ГЕРБ управлява ще приеме еврото. 

До края на тазгодишния месец юни трябва да бъде създаден план за въвеждане на еврото у нас, което се очаква да стане от първия ден на 2024 година.

Това стана като с постановление правителството прие промени в ПМС № 168 от 3 юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, съобщи flashnews.bg.

С тях Координационният съвет (Съветът) ще може по-пълноценно и ефективно да изпълнява функциите си, свързани с осъществяването на практическата подготовка за присъединяване към еврозоната. Промените са насочени към прецизиране и допълване на досегашните разпоредби за функциите на Съвета, като целта е осигуряването на качествено управление и координация на подготвителния процес и на експертното изпълнение на дейностите, необходими за успешното въвеждане на еврото в страната, съобщиха от правителствената пресслужба.

Заради ключовата роля на Българската народна банка в процеса на подготовка за членство в еврозоната, промените предвиждат управителят й да заеме поста на съпредседател на Координационния съвет, заедно с министъра на финансите, а финансовият министър остава национален координатор в процеса. Има промени във функциите и ръководството на работните групи към Съвета, които са отговорни за координацията и осъществяването на подготовката за еврозоната, най-вече в областта на банковия финансов сектор – напр. в рамките на работна група „Пари, платежна инфраструктура“ се създават три подгрупи, ръководени от тримата подуправители на БНБ. Останалите изменения в работните групи са за осигуряването на по-голямо съответствие с настоящите потребности при подготовката за еврочленство.

Съветът ще се консултира с Консултативния съвет по финансова стабилност, създаден по Закона за Комисията за финансов надзор, за дейностите по подготовка за приемане на еврото, насочени към усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари.

Предвидено е до 30 юни 2021 г. да бъде разработен проект на Национален план за въвеждане на еврото, с индикативен срок за членство в еврозоната от 1 януари 2024 г.