Катаджии книжки не могат да взимат за неплатени глоби. Съдът: Това е тормоз!

Вземането на книжката и спирането на автомобила от движение заради неплатени глоби водят до произвол, пише в свое решение Върховният административен съд и настоява МВР да прекрати тормоза.

 

Така спорните текстове от закона, прокарвани през парламента от МВР, са обявени за противоконституционни от ВАС.

Според магистратите вземането на шофьорската книжката и спирането на автомобила от движение – тези две принудителни административни мерки, налагани заради неплатени глоби, противоречат на Конституцията и принципите на правовата държава и „водят до произвол“.

Решението им вече е изпратено Конституционния съд (КС), като се очаква окончателното становище да стане ясно на 23-ти март.

 

Миналото лято МВР въведе проверки за неплатени глоби на всички пътуващи през границите. След жалби от тормоз, омбудсманът Диана Ковачева атакува в КС два текста от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

 

По същото дело до КС изпрати становище и Върховният касационен съд (ВКС), в което ясно бе казано, че неплащането на глоби не е нито административно нарушение, нито престъпление.

 

И двете скандални норми бяха по проекти на МВР и приети с поправки в ЗДвП през 10 години. Вземането на книжката за неплатени глоби влезе в сила през юни 2007 г., а спирането на автомобила от движение през януари 2017 г.

 

Сега Пленумът на ВАС е категоричен, че неплащането на глобата не е административно нарушение. И че целта на двете принудителни мерки не е нито „осигуряване на безопасността на движението по пътищата“, нито „преустановяване на административните нарушения“.

 

На практика с тях се обезпечава събираемост на глобите. Това обаче не е задача на ЗДвП, а на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. И още – въпросните мерки не осигуряват никаква защита на длъжника, нито правят разлика между този, който не може веднага да се издължи, но съдейства на органите по изпълнението, и онзи, който съзнателно осуетява или забавя изпълнението.

 

„Особено чувствително правата се ограничават, когато прилагането на принудителните административни мерки в тези случаи се извършва на гранично-контролно пропускателните пунктове“, подчертават върховните магистрати и определят мерките като недопустими и нарушаващи правото за свободно движение.

 

В становището на ВАС се разглежда и хипотезата, при която полицаят от КАТ взема книжката на шофьора с неплатени глоби, но му я връща, ако до 2 часа той се издължи и в тези случаи не се издава заповед за налагане на принудителна административна мярка.

 

Тоест – през тези два часа се изпълнява мярката, без тя още да е наложена, а униформеният не може да напише акт или фиш, защото в ЗДвП няма нарушение „неплащане на глоба“.