Поредната гавра за народа: ЕС предлага българите да работят поне до 70 годишна възраст!

Хората трябва да работят по-дълго време, за да получават адекватни пенсии с оглед на увеличената продължителност на живота, разбра Магазина за Новини

Пенсионните системи могат да поддържат по-дълъг трудов живот чрез коригиране на възрастта за пенсиониране или изискванията за стаж. Друга стъпка е ограничаването на ранното пенсиониране до обективно оправдани случаи.

Това се посочва в Зелена книга, свързана със застаряването на европейското населението, която Европейската комисия представи. По нея започва 12-седмичен период на обществено обсъждане, като предложенията после ще прераснат в мерки за справяне с демографските тенденции.

В документа е записано още, че установяването на общо право на работа след пенсионна възраст и гъвкави схеми за пенсиониране, може да помогнат пенсионните системи да станат адекватни и устойчиви.

Според Европейската комисия, липсата на по-нататъшни реформи, увеличаване на пенсионерите и по-малко хора в трудоспособна възраст, ще доведат до по-високи вноски за пенсия, за да се гарантира устойчивостта на публичните финанси.

Това ще създаде двойна тежест за младите поколения. Ключовото решение на този проблем е по-дългият трудов живот, се казва в Зелената книга.

Тя цитира последната прогноза на Евростат, според която, ако трудовият живот бъде удължен до 70-годишна възраст, това ще запази съотношението на работоспособното население към хората в пенсионна възраст през следващите 20 години на нивото от 2020 г.

Докладът обаче посочва, че в различните държави трудовата възраст трябва да се повиши различно. В Малта, Унгария и Швеция например хората трябва да работят до 68 години, докато в Литва и Люксембург – до 72 години.

Пенсии, позволяващи достоен жизнен стандарт в напреднала възраст, трябва да бъдат достъпни и за тези, които няма да могат да имат по-дълъг трудов живот, посочват авторите на документа. Това може да бъде постигнато например чрез пенсионни кредити, минимални пенсии, и социални помощи, насочени към възрастните хора.

Обръща се внимание и на допълнителното пенсионно осигуряване.

Според ЕК, висококачествените, безопасни и рентабилни допълнителни пенсии, които се прибавят към законоустановените пенсионни схеми, могат да осигурят допълнителни спестявания.

За повечето хора пенсионирането идва със спад в доходите, а за някои и със заплаха от бедност в напреднала възраст. Рискът продължава да бъде по-висок за конкретни групи, като такива са посочени жените и мигрантите.

Пенсиите на жените в ЕС са средно с 29,5% по-ниски от тези на мъжете, пише в доклада.