Дупничанин извади рибок трофей от Струма СНИМКА

Показана в социалните мрежи снимка на трофейна мряна от река Струма предизвика оживени дискусии. Хванал я е Иван Атанасов от гр. Дупница по време на риболов в района на с. Же­лезница, община Симитли.

Изказаха се мнения, че е черна мряна, бяла мряна и възникнаха спорове. Уточняваме, това е маришка мряна и е подвид на черната мряна. Тази риба обитава големите ни южни реки Марица, Струма, Тунджа. Нараства повече от черната мряна, но не може да достигне чак до габаритите на бялата мряна.

Уловената от Иван Атанасов риба действително е трофейна, с дължи­на 35 см. Но не е имал кантар да я претегли, пише slrb.bg.

Самият той споделя, че си пада основно по спининговия риболов и набляга на хищници, но през есента се забавлява и с плувкаджийска въдица по Струма, и то основно заради мрените. Трофейната риба е хванал на стръв бели червеи. Съпротивлявала се е достойно и до по­следно мислел, че вади едър скобар.