3 въпроса разкриват цялата ти вселена! Най-точният Тибетски тест на личността:

За този тибетски тест на личността се носят наистина легенди – уникалната му точност разкрива характера на човек в неподозирани детайли, а въпросите му са само 3! Говори се, че този невероятен психолигически тест е верен за 97% от хората, които са го направили.

Тибетският тест може да разкрие много, за това кой сте в действителност – черти от характера ви, за които дори не сте подозирали или пък да даде отговор за ваши реакции, на които не спирате да се учудвате.

За да отговорите на въпросите, трябва да следвате единствено и само интуицията си. Забравете за логичното мислене.

 Тук няма правилен и грешен отговор.

Отговаряйте бързо, без да мислите много. Импулсивните отговори дават много повече и по-вярна информация, отколкото дълго обмисляните. Споделете това, което първо изниква в съзнанието ви.

Записвайте отговорите си на хартия, ако така ще ви бъде по-лесно. В края на теста ще научите нещо важно за себе си.

тибетски тест

1. Представете си, че имате следните пет животни, които стоят пред вас. Подредете ги в реда, който ви харесва:

Крава, тигър, овца, кон, прасе

2. Опишете всеки предмет от този списък само с един прилагателно:

Кучето е…

Котката е…

Плъхът е…

Кафето е…

Морето е…

звездно небе

3. Намислете си иманета на пет души, които са важни за вас. Изберете цвят за всеки един от тях от списъка по-долу. Свържете всяко име с определен цвят.

Жълт 

Оранжев 

Червен 

Бял 

Зелен 

Тибет

А ето и как да проверите резултатите си:

1. Отговорите на първия въпрос дават информация за приоритетите в живота ви:

– Кравата показва вашата кариера.

– Тигърът е вашете чувство за собствено достойнство.

– Овцете представлява любовта.

– Конят е семейство.

– Прасето олицетворява пари.

2. Отговорите на втория въпрос разкриват как виждате живота си на подсъзнателно ниво:

– Кучето показва как виждате вашата собствена личност.

– Котката символизира личността на партньора ви.

– Плъхове показват как виждате вашите врагове.

– Кафе е вашето отношение към секса.

– Описанието на морето описва живота ви като цяло.

3. Цветовете показват отношението ви към въпросните хора:

– Жълтото е за човека, който никога няма да забравите и има голямо значение в живота ви.

– Оранжевото е за човека, който считате за истински приятел.

– Червеното е за човека, когото обичаш с цялото си сърце.

– Бялото е за човека, който е вашата сродна душа.