Сензационен обрат по делото за убийството на висаджийския бос – Мастара

Бургаският апелативен съд потвърди присъда на окръжния съд, с която Пламен Дишков – Кела и Тодор Неделчев са признати за невиновни и са оправдани  по обвинение за  осъществена подбудителска и помагаческа дейност за убийството на висаджийския бос Димитър Стаматов – Мастара, извършено през ноември 2002 година в гр. Бургас.

Делото пред въззивната инстанция е образувано по протест на прокуратурата срещу решението на Окръжен съд – Бургас. Постановената присъда е обжалвана от частните обвинители и граждански ищци Р.

С., Й.С. и  Й.М., уточнява в. Труд.

След запознаване с доводите, изложени в протеста и жалбите, изслушване на становищата на страните в съдебно заседание и анализ на приложените по делото доказателства, и след проверка на първоинстанционната присъда Бургаският апелативен съд е намерил  въззивния протест и въззивните жалби за неоснователни.

В решението си апелативните съдии са посочили, че анализът на събраните по делото доказателства е подробен, задълбочен и пълен, даден е отговор на всички въпроси, свързани с предмета на доказване по делото. Авторството на деянията спрямо подсъдимите не е установено по категоричен и безспорен начин.

Правилно първата инстанция е приела, че не са налице доказателства, от които може да се направи категоричен извод за осъществена подбудителска и помагаческа дейност от страна на подсъдимия Пламен Дишков, който според обвинителната теза в съучастие с Бойко С. – извършител и Тодор Неделчев – помагач, умишлено умъртвили Димитър Стаматов и подбудителството се изразява в умишленото склоняване и убеждаване на Бойко С. да извърши престъплението, а помагачеството се изразява в набавяне на средства, даване на съвети и указания на Бойко С. за начина на действие и за заличаване на следите след престъплението.

Въззивният състав споделя и извода, че не е категорично и еднозначно установено подсъдимият Тодор Н. да е осъществил помагаческа дейност, изразяваща се в набавяне на средства, като на неустановена дата е съхранявал, предал и пренесъл оръжието на престъплението и патроните, с два пълнителя за пушката.

Няма доказателства и за предаване на 25.11.2002 г. от подсъдимия Тодор Неделчев на Бойко С. сумата от 10 000 долара за предумишленото убийство на пострадалия Димитър Стаматов., поради което не е категорично установена помагаческа дейност, изразяваща се в даване на пари, които да са послужили за подпомагане, улесняване, отстраняване на спънки или помощ след престъплението или за подпомагане на извършването му.

Подсъдимите правилно са били признати за невиновни и са оправдани за подигнатите и предявени им обвинения. Правилно е отхвърлена и исковата претенция на гражданските ищци като недоказана по основание, пише в решението на Бургаския апелативен съд.

При цялостната проверка на присъдата, въззивният състав не е установил допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Апелативен съд – Бургас е посочил, че не са налице основания за отмяна или изменение на обжалваната присъда и е потвърдил съдебния акт изцяло като законосъобразен и обоснован.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на Република България в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ