National Geographic: Свиквайте! Тази пандемия е само началото

Учените предупреждават, че същите фактори, които водят до изчезването на животните, унищожаването на естествените им местообитания и изменението на климата, също ще доведат до бъдещи пандемии и единственият начин да се предотвратят пандемии като тази, на която сме свидетели, е да се приемат промени на институционално ниво за опазване на околната среда.

Опазването на биологичното разнообразие може да спаси човешки живот, се казва в нов доклад на международна група учени, който преглежда резултатите от най-новите изследвания за това как унищожаването на природните местообитания излага хората на нови болести, пише „National Geographic“.

Учените изобщо не спорят за това. Обезлесяването е основният двигател на пандемията, казва Ли Хан, природозащитник в Климатичните науки и специалист по изучаване на последиците от обезлесяването.

Хан беше един от рецензентите на доклада, съставен в края на юли във виртуалния семинар на Междуправителствения панел за наука и публична политика за биологичното разнообразие и екосистемните услуги (IPBES), който обединява учени, правителства и организации с нестопанска цел.

Без стратегии за превенция пандемиите ще се появяват много по-често, ще се разпространят по-бързо и ще убиват много повече хора и ще влияят на глобалната икономика по-силно от всякога, се казва в доклада.

Тези стратегии за превенция трябва да бъдат насочени към предотвратяване на разпространението на болести, които обикновено произхождат от животни, т.е. зоонози, както е посочено в доклада.

Превод