Няма край! МЗ попари цяла България с нова COVID ЗАПОВЕД

Временните противоепидемични мерки на територията на страната се удължават. Това става ясно от заповед, публикувана в сайта на Министерството на здравеопазването.

Ограниченията ще се прилагат от 3-и ноември и ще са в сила до 9-и същия месец. 

Всички граждани, когато са на територията на лечебно заведение, специализирана институция за предоставяне на социални услуги или в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, се посочва в заповедта.

Изключение от изискването за носене на защитна маска се допуска за деца до 6-годишна възраст.

Лицата, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора, трябва да спазват физическа дистанция от метър и половина.

Работодателите, органите по назначаване и ръководствата на висшите училища трябва да организират редовно проветряване и дезинфекция на помещенията, недопускане до работните помещения и в помещенията на висшите училища на лица с прояви на остри респираторни болести.

При възможност и по преценка се организира дистанционна форма на работния процес или работно време с променливи граници или работа на смени, се допълва в заповедта. 

Остава в сила и провеждането на всекидневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично
оздравяване.

 

rd-01-550 by Blitz bg on Scribd