Важно! Огромна промяна в плащанията на глобите на КАТ

Хората ще плащат първо най-старите глоби на КАТ, които са предадени за събиране от НАП. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които предстои да бъдат гласувани от парламента на второ четене, пише Труд бг.

Вчера изтече срокът за внасяне на предложения от депутати между първо и второ четене на внесените от Министерски съвет текстове.

В момента преди да започне принудителното събиране на глобите от НАП хората имат право да изберат кое задължение са платят първо, ако нямат възможност да платят всичко наведнъж.

Така има риск да изтече давността на най-старите задължения, пише в мотивите на кабинета.

Друга промяна в ДОПК е свързана с продаваните от НАП коли и имоти на длъжници.

След провеждане на търг избраният купувач първо ще трябва да плати данъка за прехвърляне на колата или имота в общината и чак след това ще получи ключовете за новата си придобивка, гласят предложените текстове.

Данъкът за прехвърляне е в размер между 0,1% и 3% от постигнатата цена на търга, а конкретният размер се определя от общинските съвети.

Ще бъдат разписани и по-ясни правила за разваляне от съда на сделки на длъжници към хазната, които разпродават имуществото си на занижени цени, за да не могат от НАП за съберат дължимите налози.

В момента съдът признава за недействителни неизгодни сделки, които са сключени след започване на ревизия на длъжника.

С предложените тестове съдът ще може да разваля и сделки, сключени след подаване на данъчна декларация с посочени в нея задължения към хазната.

Т.е. ако фирма подаде данъчна декларация със 100 хил. лв. задължения към хазната, съ­дът ще може да развели сделка, при която фирмата продава служебен автомобил за 100 лв., за да покаже пред НАП, че няма никакво имущество.

С промените в ДОПК ще бъде разширен и кръгът на държавните институции, които ще имат достъп до данъчните досиета на граждани и фирми.

Достъп до данните на НАП ще имат и директорите на „Главна инспекция по труда“, на Агенцията по заетостта и на Агенцията за социално подпомагане.