Официално: Властта реши съдбата на украинските бежанци у нас!

Министерският съвет прие решение за настаняване в почивни бази за отдих, в бази за профилактика и рехабилитация на лицата, напуснали Украйна в резултат на военни действия, които са влезли и останали на територията на Република България и са получили временна закрила, съобщиха от правителствената пресслужба.

Правителственото решение е следващата стъпка за осигуряване на настаняване и интеграция на хората, бягащи от войната в Украйна. Създава се възможност разселените лица да бъдат настанявани приоритетно във ведомствени бази, собственост на държавата и на държавни предприятия, висши училища и търговски дружества, в които едноличен собственик е държавата, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове, общежития.

Цялата истина за украинските бежанци у нас – ето колко от тях работят и какви пари взимат

По този начин България продължава да изпълнява задълженията си съгласно Директивата за временна закрила на Европейския съюз относно предоставяне на незабавна закрила и права – право на пребиваване, подслон и прехрана.