Парите на всеки българин зависят от това депутатско решение

Депутатите ще обсъдят на първо гласуване промени в Закона за данък върху добавената стойност (продължение) с вносители депутати от ПГ на „Възраждане„. Това е първа точка в програмата за работа на парламента за днес.

Промените предвиждат въвеждането на нулева ставка на ДДС за доставката на някои стоки, сред които хранителни продукти и напитки от малката потребителска кошница, вода и доставка на природен газелектроенергия и централно отопление за бита.

Депутатите ще обсъдят на първо четене и законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

В него се предлага актуализиране на действащата нормативна уредба на компютърните и компютърно свързаните престъпления в обособената част на Наказателния кодекс. Предвиждат се и изменения в Закона за електронната търговия.

В пленарната зала трябва да се разгледа на първо четене също законопроектът за събиране на вземания по потребителски договори, внесен от Министерския съвет. Целта му е да се въведат строги и ясни правила за дейността на дружествата за събиране на вземания.

Предвижда се и създаване на регистър на колекторските фирми, въвеждат се изисквания към дружествата за минимален внесен паричен капитал, не по-малко от 500 хил.лв., както и в ръководството им да няма осъждани лица или такива с висящи наказателни производства.