Страшен удар за България, свързан със Северна Македония!

Македонската православна църква изненадващо бе призната от Вселенската патриаршия под името Охридска архиепископия. В съобщението, дошло от Истанбул днес се казва, че терминът „Македония“ и всякакви други негови производни са изключени и тази църква се признава само с името „Охридска“.

Вселенската патриаршия съобщава още, че приема в евхаристийно общение йерархията, клира и народа на Църквата под ръководството на архиепископ Стефан. Църквата в Сърбия трябва да уреди административните въпроси между нея и църквата в Северна Македония в рамките на каноничния ред и църковната традиция, посочват още от Вселенската патриаршия.

За име на тази църква се признава „Охридска“ (което означава областта на нейната юрисдикция само в границите на територията на държавата Северна Македония), както е обещано писмено на Вселенската патриаршия и нейния предстоятел, като изключва термина „македонска“ и всякакви други производни на думата „Македония“.

Това е нож в гърба на Българската православна църква, за която Охридската архиепископия е част от историческото и духовно пространство, както и най-старата българска църковна институция, коментираха богослови.

Припомняме, че само само преди дни от Македония дойдоха новини за църковна „македонизация“ на българския възрожденски духовник Йоаким Кърчовски, родоночаланик на българската печатна книжнина.

Македонската православна църква обяви, че ще канонизира Кърчовски на 22 май като „пръв македонски просветител и народен учител на македонците през първата половина на 19 век“.

Премиерът на РСМ Димитър Ковачевски коментира във Фейсбук:

„Днес с решението на Вселенската патриаршия влизаме в православното семейство на всички поместни църкви. И това решение на Вселенската патриаршия, която ни признава за Орхидска архиепископия, означава признаване на приемствеността, която нашата историческа църква има с древната Охридска архиепископия“.

Охридската архиепископия

Архиепископия Охридска на Първа Юстиниана и на цяла България, съкратено наричана и Охридската архиепископия е наименованието на българската автокефална православна църква подчинена на Цариградската Вселенска патриаршия в завоюваните от Византия в 1018 г. български земи, приемница на понижената в ранг Българска патриаршия.

Създадена е веднага в годината на завоеванието с Имперски указ от император Василий II и е закрита неканонично със султанско ирадие[2] през 1767 г. по настояване на Цариградския гръцки патриарх Самуил Ханджери, като нейният диоцез е присъединен към този на Цариградската патриаршия.