Участник изпадна в истерия след въпрос в „Стани богат“, а Билалов… СНИМКИ

Участник в „Стани богат“ изпадна в истеричен смях на въпрос за 1500 лв. Ситуацията сконфузи Билалов и водещият търпеливо изчака истерията да премине.

Въпросът, който предизвика тези емоции беше „Коя държава обяви в края на 2019 г., че ще инвестира 200 000 евро, за да промени имиджа си и да наложи новото си име?“ Възможните отговори бяха Нидерландия, Монако, Северна Македония.

В началото играчът призна, че не знае отговора и мисли, че само Северна Македония има нужда от промяна на имиджа си, но не се поблазни да рискува и използва жокер – „50/50“.

Компютърът му остави възможни отговори „Нидерландия“ и “ Монако“. Съвсем сащисан участникът посегна към още един жокер, но Билалов го разколеба, посочвайки му, че е по-добре да поразсъждава.

Изведнъж героят в „Стани богат“ получи просветление и от нищото изпадна в истерия. „Щях да изхарча всичките си жокери за нещо толкова лесно – то там има марихуана“, каза той и продължи да се смее.