Италия въвежда невиждани мерки

Италия въвежда невиждани мерки за да подпомогне гражданите и бизнеса, те са за 4,4 млрд. евро, а успоредно с тях има и помощи, отпускани от всеки отделен регион.

Мерките предвиждат:
– намаление на акциза за горивата – мярката ще е в сила до края на април;

– ваучери за бензин – подпомагане на работниците, които използват собствени средства, за да стигнат до работното място. Ваучерите са до 200 евро, отпускат ги работодателите и няма да бъдат облагани с данък;

– социален бонус – инструмент, с който бяха замразени цените на електричество и газ за над 5 млн.

домакинства до края на годината. В отделните региони се отпускат допълнителни помощи; 

– сметки на вноски – бизнесът ще може да плаща сметки си за на електроенергия и газ на вноски – максималният брой  е 24 месечни вноски;

– 10% данък върху допълнителни печалби на енергийните компании – ще се прилага само за 2022 г., ще се плаща през юни от целия енергиен сектор: от компаниите, които произвеждат, внасят и продават петролни продукти, газ или електричество;

– помощи за приемане на бежанци от Украйна – предвидени са над 400 млн. евро

– намаляване на данъците за някои сектори – мярката е за секторите туризъм, агрикултура, риболов.