Страхотна финансова новина: Трета пенсия за всички пенсионери, които…

Пенсионер, който получава втора пенсия и продължи да работи, ще му се разкрива нова партида в частния пенсионен фонд. В нея наново започва да се натрупва сума. Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи изплащането на парите от втория пенсионен стълб, внесени в Народното събрание, уточнява в. Труд.

Новата партида се разкрива с постъпването на първата осигурителна вноска след сключването на пенсионния договор.

За парите в нея обаче фондът няма да гарантира, че пенсионерът ще получи най-малко това, което е внесъл, както е за първата партида за втора пенсия, пише още в промените.

За партидите за втора пенсия е записано, че ако размерът на средствата в тях към датата на отпускане на пенсията е по-нисък от брутните постъпления от осигуровки на въпросното лице, сумата ще се допълва от специално създаден за целта резерв.

Работещите пенсионери веднъж годишно могат да поискат преизчисляване на получаваната пенсия с натрупаните суми от осигурителни вноски.
 
В кодекса са заложени три варианта на изплащане на парите за втора пенсия в зависимост от натрупаната сума. Пожизнена пенсия ще получават хората, чиито средства позволяват да получават на месец поне 15% от минималната пенсия за стаж и възраст.

Така например за тази година при 300 лв. минимална пенсия, допълнителната пожизнена пенсия трябва да бъде не по-малка от 45 лв. на месец.

Вторият вариант е разсрочено плащане, като за целта пенсионерът трябва да има събрана сума в размер, надвишаващ трикратния размер на минималната пенсията. Или за тази година например, сумата трябва да надхвърля 900 лв. Ако избере този вариант, пенсионерът може да получава на месец не повече от минималната пенсия и не по-малко от 15% от размера ѝ. И третият вариант е да получи цялата си сума в партидата накуп.
 
Щом придобие право на допълнителна пожизнена пенсия, пенсионерът има право да получи от фонда информация за сумата натрупана в партидата му, видовете пожизнени пенсии, които предлага и техния прогнозен размер, как ще се актуализира тя и какви са правата на наследниците.

Изпусналите срока
До 30 юни прехвърлят парите в НОИ

За всички, които вече са изпуснали срока да си прехвърлят парите от частния фонд в НОИ, се отваря нов прозорец за прехвърляне – от 1 януари до 30 юни 2021 г.

Предвижда се хората, които навършват възрастта за пенсиониране в периода от 2022 г. до 2025 г. включително, да могат да упражнят правото на избор на осигуряване до една година преди тази възраст.

Този период се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от пет години преди навършване на възрастта за пенсиониране.
 
Първите плащания от универсалните пенсионни фондове започват през септември тази година, затова е наложително до края на мандата на това Народно събрание депутатите да приемат промените в Кодекса за социално осигуряване.