БНБ със сериозно предупреждение към домакинствата

БНБ отново предупреди за явни предпоставки на увеличаване на задлъжнялостта на домакинствата заради ускорените темпове на кредитиране.

БНБ определи ниво от 1,5% на антицикличния буфер, приложим към рисковите експозиции от 1-ви януари догодина, съобщиха от Централната банка. 

От октомври буферът е 1%, а дотогава – половин. Това е един от ключовите буфери за банките в условията на несигурна икономическа среда, като от Централната банка обръщат за пореден път внимание на ускорените темпове, с които растат кредитите за домакинствата, особено в сегмента „Жилищни кредити“.

 

Запазването на текущите темпове на кредитен растеж, при настоящите нива на реални лихвени проценти, създава предпоставки за увеличаване на задлъжнялостта, което, при вече ясно очертана тенденция към промяна на лихвения цикъл, може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценки при потенциално влошаване на икономическите условия, допълват от БНБ.