Иван Гешев: Всичко по ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова е незаконно

Според българското законодателство нито министър-председателят, нито министърът на вътрешните работи могат да дават нареждания на разследващите полицаи. Такива може да дава само наблюдаващият прокурор. Това каза в интервю за „Епицентър“ главният прокурор Иван Гешев.

Понеделник след обяд в кабинета на главния прокурор.

Разговор по темата, взривила политическата сцена у нас – ареста на бившия прeмиер и лидер на опозицията Бойко Борисов, на бившия финансов министър Владислав Горанов и на бившия директор на правителствения пресцентър Севделина Арнаудова.

И категоричното мнение на Обвинител № 1: За мен е безспорна разпоредбата по чл. 194 – всичко по този случай е извършено от некомпетентен орган, което автоматично означава, че всичко е незаконно, че са нарушени фундаментални принципи на Българската Конституция, на българското законодателтво и на европейските ценности.

– Г-н Гешев, от четвъртък държавата се тресе буквално, заради ареста на бившия премиер и настоящ лидер на опозицията Бойко Борисов, заедно с бившия финансов министър Владислав Горанов и бившия шеф на правителствената пресслужба, Севделина Арнаудова, които 24 часа по-късно бяха пуснати.

Чухме мнението на всички страни, до този момент не сме чули само Вас, благодаря Ви, че приехте това интервю. И Ви предлагам да започнем отначало. Защо в четвъртък бяха задържани Борисов, Горанов и Арнаудова? По чии мотиви и по чий сигнал?

– Аз ще започна първо с причината да дам това интервю. Основната причина е, че съгласно Становище номер 8 на Консултативния съвет на Европейските прокурори, който е орган към Комитета на министрите към Съвета на Европа – това становище урежда взаимоотношенията и това как трябва да процедират прокурорите при комуникацията си с медиите – изрично е препоръчано на прокурорите от ЕС, когато са подложени на медийни атаки с невярно съдържание, да обясняват своята гледна точка.

Препоръчва се на административните им ръководители и на говорителите на съответните прокуратури да правят това, а във важни случаи това да прави и главният прокурор.

Така че причината да дам това интервю е да защитя колегите си от поредните атаки – персонално срещу прокурори, изключвам даже това, че те са дами. Позволиха си представители на изпълнителната власт да цитират съответни дами прокурори и да казват по отношение на тях неща, които не са верни. 

Според мен по този начин си позволиха да окажат натиск върху независимата съдебна власт, част от която е прокуратурата, и нарушиха основния европейски стандарт като върховенството на правото

Аз се гордея, че съм главен прокурор на Р България и работя с такива колеги, към които, за пореден път ще кажа, се процедира по един и същ начин – подлагат се на атаки от изпълнителната власт и това вече не е инцидентно. Това е система. Позволи си един министър вчера, няма да кажа името му, да се обърне и директно да атакува дами. Дори само това не е допустимо, не говори за мъжко поведение. 

На конкретния въпрос – аз съм главен прокурор, нито разследвам, нито наблюдавам досъдебни производства, както казах, аз съм административен ръководител. Мога да отговоря на въпроса, както всеки български гражданин и на базата на това, че съм юрист, който се занимава с наказателно право от 1995 г.

Това, което знам по конкретния случай е, че сигналът, както се изразихте Вие, е на сдружението БОЕЦ, той е от декември м.г., публично известно е на всички граждани, че лицата са посещавали ГДНП във връзка с този сигнал. Това, което питате защо са задържани 24 часа – не мога да отговоря.

– Беше ли уведомена Прокуратурата за тяхното задържане?

– Това, което знам и което знаят всички български граждани е, че Софийска градска прокуратура (СГП) е уведомена в 10.00 ч. на дата 18-ти (петък), тоест може би 12 часа, след като цяла България видя по медиите какво се случва. Тук е моментът да кажа нещо, което е част от кризисния Пи ар по случая – обвиненията как Прокуратурата не иска да съдейства.

От една страна се казва, че всичко това е направено, за да се заобиколи Прокуратурата, защото ѝ нямат доверие, от друга се казва – Прокуратурата не съдейства и не работи. Аз чисто житейски не мога да разбера това противоречие, надявам се, някой да ми даде отговор, аз лично нямам.

– Министър-председателят обяви, че „ние сме изправени пред тотален саботаж на прокуратурата“. Това не е ли много тежко обвинение за държавното обвинение?

– Аз бих казал, че не е тежко, това е смешно обвинение! Мисля, че това е правилният термин, съжалявам, че така се изразявам. Но това даже не е обвинение. Това не е и политическо изказване. Не знам как да го квалифицирам. Единствено мога да кажа, че не отговаря на никакви европейски стандарти, не отговаря на основни принципи, заложени в българската Конституция и българското законодателство, в които са залегнали върховенство на правото, правова държава, разделение на властите.

Не знам по кое законодателство – българско или друго европейско, с какви правомощия българският министър-председател наблюдава, контролира, коментира дадено разследване? Откъде знае какво се случва с това разследване? Аз не знам, че съм главен прокурор. Откъде той е запознат, не мога да отговоря, трябва да питате него.

– Имало ли е друг случай, в който премиер да вика в кабинета си разследващи полицаи, да се самопредлага за свидетел по разследване, в което той не е страна, но пък е срещу лидера на опозицията?

– Не мога да анализирам всичко, защото съм главен прокурор от 2 години, така че не разполагам с информация. Но откакто практикувам в областта на наказателното право, от 1995 г, са ми известни един-два случая. Имаше един министър на икономиката преди време, мисля, че Румен Овчаров, който беше разпитан в кабинета си.

Лично аз (никога не съм го казвал досега) повече от 10 пъти са ми снети показания от разследващата прокуратура по различни (сигнали). И лично съм бил в Специализираната прокуратура при съответния наблюдаващ прокурор и това може много лесно да бъде проверено, защото има охранителни камери в Специализираната прокуратура. А защо в Специализираната прокуратура – защото тя има правомощия да проверява всякакви сигнали за лица с имунитет, министри или магистрати. Някъде прочетох, че (премиерът) бил много ангажиран.

Всеки министър-председател е много ангажиран, но има определени законови процедури как се извършват тези действия. И лично за мен, не като главен прокурор, а като гражданин, възникна въпросът – с този разпит (на премиера) започва конкретно наказателно производство и сега логичният въпрос е – разследващите полицаи са се обадили (на премира) и са казали: „Извинявайте, трябва да ви разпитаме за нещо, което вие вероятно сте разбрали от медиите, защото не сте присъствали лично“, или някой ги е извикал в конкретен час в неговия кабинет? Аз нямам отговор. Надявам се, някой да отговори на този въпрос.

– Финансовият министър призна, че е имало такова събиране в кабинета на премиера, на което той е представил одита на АДФИ към Министерство на финансите. Вероятно след това са били извикани разследващите полицаи. Може ли изобщо премиерът да дава указание на разследващи как се води производство. Признак на какво е?

– Ще започна с края на въпроса. Това е признак на връщане на практики на едни, надявам се, отминали времена. Ще спра дотук, за да не мина границата на професионалното становище и да го смеся с гражданска позиция.
Иначе, ще опровергая това, което многократно се тиражира, вкл. и от този министър, който цитирахте, как АДФИ е открила дупка от почти 600 млн. лв. Това е лъжа! Повтарям лъжа! 

Специализираната прокуратура е възложила на АДФИ да извърши определени действия. Това е в резултат на прокурори от Специализираната прокуратура – тази прокуратура, която в момента закриват. В резултат на тяхната работа е констатирана тази „дупка“; в резултат на действията на тази прокуратура са повдигнати обвинения на длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта. След това държавата закри тази структура.

В резултат на действията на тази прокуратура бяха обезпечени средства за над 500 млн. по реда на чл. 7 от НПК, тоест бяха наложени, след искания от КПКОНПИ, обезпечения, запори и възбрани върху имущество, които надхвърлят тази сума. Тоест, прокуратурата си е свършила работата. И сега някой да казва: „А, ние открихме, след 2 години дупка от 600 млн. лева“, е чиста пропаганда или непознаване на фактите. Не знам кое от двете е – може би трябва да отговори министър Василев.

Иначе, според българското законодателство нито министър-председателят, нито министърът на вътрешните работи могат да дават нареждания на разследващите полицаи. Такива може да дава само наблюдаващият прокурор. Ще посоча разпоредбата на чл. 15 от Закона за МВР, въпреки че законовите разпоредби в момента не са на мода: При осъществяване на своята дейност съответните ръководители в МВР по никакъв начин не могат да дават указания на разследващите полицаи. Това се отнася и за министър-председателя.

 Но на среднощната пресконференция, дадена в петък вечерта от премиера и вътрешния министър, последният уведоми обществото, че „разследващите полицаи са горе, на втория етаж“, в кабинета на премиера. Това е в 23.30 ч.!

– Не мога да кажа дали са били горе. Трябва да питате г-н Рашков. Но ако наистина са били горе, това потвърждава притесненията на Прокуратурата, които изразихме при посещението си в ЕП в насока – че има сериозен риск за нарушаване на основни европейски ценности, сериозен риск за нарушаване на върховенството на правото и правата на човека в България.

Този риск вече се съзира от много български граждани. Тъжното е, че заради такива действия или сходни, други държави плащат по 1 млн. евро след предприети процедури от страна на европейските институции. Надявам се, всичко това да не доведе до сходен резултат.

– Изненада ли Ви намесата на името на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши в цялата тази ситуация, която, както виждаме, е за вътрешна употреба?

– Изненада ме! Ние имаме изключително добри взаимоотношения с европейската прокуратура с г-жа Кьовеши. Нямам обяснение защо се случи това. Аз съм абсолютно сигурен, че г-жа Кьовеши не е била запозната с тези действия на българските власти, още повече, че с тях не беше запозната и българската прокуратура. Както вече стана ясно, по този случай е компетентна СГП, а не не Европейската прокуратура.

Има много ясно разделение какво може да прави Българската и какво може да прави Европейската прокуратура и в случая те нямат допирни точки. В тази ситуация няма как г-жа Кьовеши да бъде запозната с нещо, което не е от нейна компетентност. Така че аз изразявам силно съмнение, скептицизъм, че г-жа Кьовеши е знаела за действията на МВР. Надявам се, това да не се отрази лошо на международния имидж на България, който и без това не е блестящ.

– Злоупотребено ли беше с името на г-жа Кьовеши?

– Не мога да кажа. Надявам се, да не е така.

– „Репресия“ ли е задържането на лидера на опозицията?

– Не желая да коментирам това, защото ще се изкажа в качеството ми на гражданин, не на главен прокурор и в крайна сметка това ще има някакъв политически оттенък. Може да коментирам принципа. „Репресия“ е всяко нещо, направено срещу български гражданин в нарушение със закона.

Независимо дали това е г-н Борисов или който и да е български гражданин. Това е проблемът, а не че е направено по отношение на г-н Борисов. Аз съм сигурен, че ако има доказателства, българската прокуратура ще си свърши работата, както по отношение на бивши министри, така и сега.

Но тук проблемът е друг.

Проблемът е, че според ясната разпоредба на чл. 164 от НК компетентни в този случай не са разследващите полицаи, а са следователи от системата на Прокуратурата на Р България. За да го обясня на българските граждани, защото никой не е длъжен да е юрист и да е запознат с правните разпоредби, ще кажа – все едно да дойде един горски надзирател при Вас, г-жо Велева, и да каже: Осъдена сте на 5 години лишаване от свобода.

Това няма никаква стойност, защото не той е компетентният орган, защото не това е процедурата и каквото и да направи той, няма никакво значение! И ако това, което казаха колегите, е вярно, а аз не подлагам на никакво съмнение достоверността на казаното от колегите от СГП и частта от публично достъпните факти е вярно, то всичко, което е извършено  по това задържане няма никаква правна стойност. И това може да го каже всеки практикуващ юрист, всеки студент, издържал изпита си по наказателно право и наказателен процес.

 Това означава ли, че протоколите, направени от разследващите полицаи по време на обиските, нямат правна стойност?

– Не мога да преценя. Четох, че протоколите са внесени за одобрение в СГС и не желая да изказвам становище, защото мога по някакъв начин да повлияя на преценката на съдии, които може би в момента изразяват тази преценка. Аз се изказвам принципно. Това е моето становище като юрист, не като главен прокурор, държа да кажа, и пак казвам – на базата на публично известната ми информация.

– С какво МВР не ви помогна, г-н Гешев, за да бъде продължен арестът на Борисов извън тези 24 часа? Или просто опънахте чадър над бившите управляващи, както Ви подозира днешната власт?

– Първо, главният прокурор не удължава арести, както казах нито разследва, нито арестува, нито опъва чадъри. Мисля, че обясних каква е ролята и какви са правомощията на главния прокурор. Тези правомощия са регламентиранис измененията в Конституцията от 2016 г. по инициатива на г-н Христо Иванов в Закона за съдебната власт и би трябвало да са им известни. Обяснявам това непрекъснато, но явно няма значение.

В България истината сякаш отдавна няма значение. Но аз няма да се уморя да го повтарям, за да го разберат, колкото се може повече граждани. Няма как да коментирам политически по същество твърдения, още повече дълбоко неверни.

Както казах в началото, от една страна, казват, че нямат доверие на прокуратурата, искат да я заобиколят, от друга, казват, че прокуратурата не им е съдействала, от трета страна, казват, че разследващите полицаи са седели с часове пред кабинета на прокурора, след това се оказва, че самите журналисти са видели, че разследващите полицаи са дошли чак в 15.30 ч..

Така че това са едни объркани твърдения, които едва ли мога да анализирам в съвкупност, защото те са взаимно противоречащи си.

Ще дам едно сравнение – това ми прилича на приземяващ се военен самолет във военна зона. Нали сте виждали репортажите как пускат топлинни примамки, за да отклонят евентуално зенитна ракета. Това се случва. Пускат се неистини от масов характер, за да се отклони вниманието от реалната ситуация. Ако тръгна да обяснявам на всеки тази неистина, аз трябва да спра да работя и всеки ден да съм само пред различни медии. 

Пояснявам, ако някой разследващ полицай иска да докладва нещо на прокурора, това се прави писмено, входират се в съответното деловодство съответните документи и няма никакво задължение разследващият полицай да беседва с наблюдаващия прокурор. Наблюдаващият прокурор прочита материалите, взима решението си, произнася се писмено, ако желае, ще разговаря с разследващия полицай, ако не желае, няма да разговаря. Нормално е да има един колегиален диалог.

Но ще кажа нещо, което ми е известно от служители на МВР – в момента има указания всеки разследващ полицай, когато разговаря с прокурор , да изготвя докладна записка. След това се изготвят определени постановления на министъра на вътрешните работи на базата на: Прокурорът каза еди-какво си… Поне за 2-3 случая се сещам, че по този начин процедира МВР.

Може да си добронамерен към човек, който е добронамерен към теб. Аз изключвам, че разследващите полицаи не са добронамерени, но те са принудени да са недобронамерени. Единственият начин да не бъде написано в тези справки, (които нямат никаква стойност) нещо, което не отговаря на истината, е да не се срещате, а да се действа стриктно, както е разписан законът. И ако колежката е действала по този начин, аз приветствам това, което тя е направила.

– Тя е спазила закона?

– Стриктно. И е защитила себе си.

– Има ли разследвания срещу кадри на ГЕРБ, които са потънали в прокуратурата, цитирам отново обвинение на министър Бойко Рашков?

– Ще коментирам г-н Рашков, когато нещо, което той каже, се окаже вярно. Мога да изкажа съжаление към неговите студенти – по какви причини, може да се сетите сами.

– Допускате ли, че МВР е било подложено на натиск, за да тръгне към тези действия, както казаха мои колеги, по такъв „левашки“ начин?

– Аз няма да цитирам термина „левашки”. Ако това, което е излязло от публични източници, е вярно, а аз вярвам на колегите от СГП, които дадоха брифинг пред цяла България, това не е левашко, това е незаконно, изцяло незаконно! Защото е извършено от некомпетентен орган.

Дали има неотложност по смисъла на чл. 212, – всеки сам си преценява как може да запазиш доказателства, кое е неотложно, нали това подлежи на коментар. За да се произнеса, трябва да съм чел делото, за да знам дали има доказателства по т.н. неотложност, въпреки че не искам да го коментирам, защото това е въпрос по същество.

Дали е по неотложност, при положение, че има проверка по този сигнал от декември месец, не желая да коментирам? Но за мен е безспорна разпоредбата по чл. 194 – всичко е извършено от некомпетентен орган, а това автоматично означава, че всичко е незаконно. Така че това означава, че са нарушени фундаментални принципи на Българската Конституция, на българското законодателство и на европейските ценности.

Аз не желая да коментирам точно този случай, въпреки че той предизвика обществен отзвук и е нормално, защото става въпрос за бивш министър-председател и лидер на опозицията.

За мен е притеснително друго и го казах в ЕП – това не е изолиран случай, това е една тенденция, която се случва повече от 1 година. Прокуратурата наблюдава сериозни индикации за засягане на правата на човека, нарушават се сериозни европейски ценности като върховенство на правото. Има сериозни индикации, ако не бях юрист, щях да използвам житейски термин – за полицейски произвол, и притеснителни индикации, че вървим към нива на престъпност от 90-те години. Да, има сериозни индикации, че може би ситуацията у нас става по-сериозна дори от едва-две държави, които се дават като негативен пример в областта на върховенството на правото в Европа. Това е притеснителното, а не този конкретен случай.

Този конкретен случай може да се дължи, ако всичко е публично известно, на някакви прозаични причини – некомпетентност, лоша координация и много други неща, ако е изолиран.

Но това, което виждаме и притеснява българската прокуратура от около една година е, че става въпрос за доста притеснителна тенденция. Притеснителна, защото след като можеш да тормозиш роднини на магистрати, хора от семейството на магистрати, да си позволяваш персонални нападки спрямо хора, които разследват или наблюдават конкретни досъдебни производства, след като си позволяваш да започнеш процес по закриване на прокуратура, която по извършен анализ, че е изключително добре функционираща, това говори, че под заплаха е върховенството на правото и правата на всеки един гражданин.

Следващият въпрос е, че след като може да се случи на един магистрат, защо да не може на всеки български гражданин да се случи същото. Това как кореспондира с ценности като демокрация, права на човека, които се издигат като лозунги от някои политически партии?

– Има ли основание да се мисли, че премиерът и вътрешният министър могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба с власт?

– Няма да коментирам този въпрос.

– Имате ли обяснение защо толкова много се държи на това да бъде направена видео-конферентна връзка с Васил Божков?

– Това е поредната топлинна примамка за отклоняване от важните неща. Сутринта, като станах, изведнъж някак ми се подредиха нещата – поредицата от събития в последната година-година и половина поне по отношение на Прокуратурата.

Сега ще ви кажа каква поредица от събития виждам – първо, започва разследване по обвиняемия Божков, който разбира се е невинен до доказване на противното, според основни принципи на българската Конституция. Съответно той е укрива в Дубай, страна с която нямаме съответния договор за правно сътрудничество и се почва: вие не можахте да го върнете, а ние нямаме съответните договори с тази държава. И е ясно, че там нещата са трудни и те са трудни не само за България, те са трудни за ЕС, за САЩ.

Минаваме на следващото нещо, което се случва – разследване на Специализираната прокуратура, публично изнесени веществено-доказателствени средства в резултат на експлоатиране на СРС, в които обвиняемият Божков казва, че ще направи главният прокурор фигурант и ще промени Конституцията и т.н. и т.н.

След това стигаме до това, че Божков е санкциониран по т.н. закон Магнитски. Минаваме към следващия факт – началникът на кабинета на един служебен министър (Бойко Рашков –б.а.) към този момент е мисля, че бивш кандидат за депутат от партията на Божков.

Следва лятото. Г-н Рашков поиска от правосъдния министър отстраняването на главния прокурор с мотив, че Специализираната прокуратура е експлоатирала вече по отношение на обвиняемия Божков СРС-та, съответно е изнесла информацията, какво има в тези веществени доказателствени средства, изготвени в резултат на тези специални разузнавателни средства. Това е основанието за първото искане за отстраняването ми, защото те станаха много, вече не мога да ги следя всички.

И сега идва най-интересното. Няколко дни имам чувството, че цялото правителство и голяма част от държавата с изключение на Прокуратурата обикалят различни медии и играят ролята на адвокат на обвиняемия Божков.

Искам да кажа на тези министри и всякакви други представители на изпълнителната власт да са спокойни, г-н Божков е невинен до доказване на противното по силата на българската Конституция. Няма нужда от тези нерви. Така че това са едни факти – дали между тях има връзка, дали няма, дали е някакво случайно съвпадение – не мога да кажа.

Защо искат видео-конферентна връзка- казах ви с какво го свързвам. Който желае и е добросъвестен, може да види интервюто на административния ръководител на Специализираната прокуратура, където конкретно е обяснено със съответните законови процедури, от които е видно, че обвиняем няма как да бъде разпитан с видео-конферентна връзка преди да му бъде предявено лично, срещу подпис съответното обвинение.

Тук съм в някакво дежа вю. Това сега го обяснява г-жа Маджарова, аз го обяснявах две години като наблюдаващ прокурор по делото КТБ. Въпросите бяха същите защо не разпитате с видео-конферентна връзка Цветан Василев. Обяснявах го, обяснявах го. Делото е в съда, още няма разпит с видео-конферентна връзка. Сега отново същия фейк.

– А как Божков е разпитан от Европейската прокуратура?

– Отнасям се със скептицизъм към всичко, което твърди едно лице, което се укрива от правосъдието.