Извънредно! Българската армия премина в режим на повишена готовност за незабавна реакция

Булфото

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви, че влошаващата се среда на сигурност в Черноморския регион налага предприемане на мерки в отговор на кризата.

От думите му стана ясно, че въоръжените сили се намират в пунктовете за постоянна дислокация и базиране, като извършват планова дейност за повишаване на готовността си и реагиране при кризи в национален и съюзен формат.

Формирования от всички видове въоръжени сили и командвания провеждат мероприятия за повишаване на ситуационната осведоменост за вземане на обосновани решения; поддържане на готовност за провеждане на мероприятия за гарантиране на суверенитета на страната ни; подготовка за отговор на действия, застрашаващи независимостта на България и участие на контингенти от въоръжените сили в мисии и операции зад граница.

В момента е в ход увеличаване на участието ни в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина.

Адмирал Емил Ефтимов посочи, че в съюзен формат НАТО активира плановете за степенуван отговор за защита на страните от източния фланг на Алианса. Паралелно с това върховният командващ на силите в Европа е предприел редица мерки в отговор за повишаване готовността за възпиране и координиран съюзен отговор при ескалиране на кризата.

В този контекст продължават ангажиментите на българските въоръжени сили по усилване на бдителността и поддържането на готовност за участие в съюзните дейности, както и активна поддръжка като страна-домакин.

„В сътрудничество с останалите министерства и ведомства имаме готовност при необходимост да осигурим навременно придвижване на съюзни сили на територията на страната“, посочи в заключение адмирал Емил Ефтимов.