Изненада на пазара на имоти, падна рекордът за жилищни заеми

Увеличението на жилищните заеми достигна нов рекорд. Отпуснатите банкови кредити за покупка на къщи и апартаменти към края на януари достигнаха 14,2 милиарда лева, обявиха от БНБ.

Жилищното кредитиране расте с рекордните 17.6% на годишна база, като декември е поредният месец на ускоряване в темпа на растеж.

За цялата 2021 г. обемът на жилищните кредити нараства с 2.114 млрд. лева. За сравнение, към края на декември 2020 г., жилищните кредити у нас достигаха 12.01 млрд. лева.

Ипотечното кредитиране е вторият най-голям пазар за българските банки, като само заемите за бизнеса имат по-висок обем – 37.2 млрд. лева.
Само за месец декември на миналата година ипотечните заеми нарастват с 231 млн. лева, след като възлизаха на 13.89 млрд. лева към края на ноември. Над 96% от всички ипотечни кредити или заеми за 13.6 млрд. лева са със срок за погасяване от над 5 години, а близо 90% от общата сума са кредити, договорени в левове.

Интересен факт е, че жилищните заеми със срок за погасяване под 1 година у нас възлизат на едва 63 000 лева – изцяло договорени в левове. Лошите и преструктурирани жилищни заеми достигат 466 млн. лева, като намаляват с над 100 млн. лева през последната година.
Какво движи пазара на жилища?

Големият ръст на жилищните кредити се дължи на нарастващото желание на хората да живеят в по-голям и по-хубав дом. Допълнително заради ниските лихви и високата инфлация все повече хора искат да вложат парите си в имоти, като за покупката използват спестяванията си и вземат кредит.

Горещият жилищен пазар, високите цени на имотите, рекордно ниските лихви и високата кредитна активност на банките на това поле, провокираха Българската народна банка да посочи, че всичко това може да доведе до ръст на лошите кредити при неблагоприятно развитие на икономиката.

Очакванията на брокери са, че и през 2022 г. пазарът на имоти ще бъде силен, тъй като все повече хора търсят начин да спасят парите си от ускорената инфлация, респективно влагат спестяванията си в недвижим имот. За последното тримесечие на миналата година у нас има над 75 000 сделки с жилища, което представлява ръст от близо 23% на годишна база, показват данните на Агенцията по вписванията. Вписаните ипотеки (законни и договорни) достигат малко над 14 000 броя, което е ръст от 16% спрямо последното тримесечие на 2020 г.

Цените на жилищните имоти вървят нагоре – средно с около 10% на годишна база. Има райони, в които те се качват и с до 20%, но и такива, където ръстът е под 10%. Това е тенденция не само в страната, но и в София, съобщава пред bgonair Снежана Стойчева.

Основната причината за ръста на цените на жилищата според нея е, че няма достатъчно предлагане на имоти, а има голямо търсене. По-голямо е поскъпването на имотите в апетитните райони. „Пазарът се движи от огромното желание на хората да живеят по-добре, да се преместят в по-добър район“, коментира Стойчева.
Домакинствата вземат 2 пъти повече потребителски заеми от бизнеса

Потребителските заеми за домакинствата за година се увеличават с 11,2% до 13,3 млрд. лв. Домакинствата взимат двойно повече нови заеми от бизнеса. За година увеличението на заемите за домакинствата е с 3,47 млрд. лв., а кредитите за бизнеса са нараснали с 1,7 млрд. лв.

За година депозитите са нараснали със 7,76 млрд. лв. Спестяванията на хората в банките са се увеличили с 5,1 млрд. лв., а на бизнеса – с 2,3 млрд. лв. През януари обаче депозитите на фирмите са намалели с 244 млн. лв. Вероятно това е свързано с високите сметки да ток, които бизнесът трябваше да плати през януари.