Малко позната българска билка, съдържа мощни лечебни свойства

Той е от семейство Живеничеви. Многогодишно или двугодишно тревисто растение с право, неразклонено стъбло, високо 30-100 см.

Съцветието е дълъг, гъст, многостранен грозд. Цъфти юни-август.

Расте по сухи тревисти и каменисти места, из храсталаци и редки гори, най-често до 1000 м надморска височина в цялата страна. Листата се използват като суровина за фармацевтичната промишленост. 

Силно отровно растение! Съдържа 0,5-1% сърдечно действащи гликозиди, основната част на които са ланатозид А, ланатозид В и ланатозид С. Под действието на ферменти чрез отцепване на глюкоза и ацетилна група те се превръщат в съответните вторични гликозиди: дигитоксин, гитоксин и дигоксин. В листата са установени флавоноиди, производни на флавона. Съдържат се някои антрахинонови гликозиди. Съдържащите се в листата на вълнестия напръстник гликозиди подобряват дейността на сърдечния мускул. Те засилват енергията на сърдечните съкращения, забавят и нормализират сърдечния ритъм, подобряват кръвоснабдяването на органите, засилват диурезата.

С тези си свойства вълнестият напръстник, наред с другите видове напръстник (червен, жълт и др.), е незаменимо средство за лечение на хроничната сърдечна слабост. 

В българската народна медицина вълнестият напръстник се използва при водянка, сърдечен задух, маточни кръвотечения, скрофулоза и др. Днес за лечението на сърдечната недостатъчност се използват пречистени активни гликозиди под формата на фармацевтични препарати.