Математикът на НОЩ прослави България в целия свят, защото…

Математикът на Националния оперативен щаб проф. дфзн Николай Витанов и още 11 негови колеги от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ сред първите два процента на най-добрите учени в света съгласно класацията на Стандфордския университет, пише „Монитор“.

Тя групира всички изследователи в 22 научни области и 176 под-области.

Класацията е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и други.

В класацията фигурират имената на учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, от Българската академия на науките и други български университети. Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в класацията на американския университет в съревнование с милиони свои колеги от цял свят.

Сред изявените учени от Софийския университет са и проф. дфзн Иван Христов, проф. дфзн Валентин Попов, проф. дфзн Стойчо Язаджиев, проф. дхн Георги Вайсилов, проф. дхн Николай Денков, проф. дхн Димитър Цалев, проф. дфзн Петър Кралчевски (1956 г. – 2020 г.), проф. д-р Иво Грабчев, проф. дмн Красимир Данов, проф. Иван Т. Иванов, доц. д-р Мича Каравацева.