Голяма промяна: Край на синия талон и трудовите книжки! Чипират личните карти и…

Нови лични карти с чип, който ще улеснява достъпа до здравна и друга информация, електронни регистри и край на синия талон и трудовите книжки. Това са част от плановете на министъра на електронното управление Божидар Божанов.

Ето какво каза той пред „Дойче Веле“:

– Министър Божанов, ще Ви стигнат ли 4 години, за да проведете всички необходими реформи в държавната администрация? 
– За повечето – да. Но някои реформи нямат край – не можеш да срежеш лентата на електронното управление и да кажеш „завършихме го“.

Няма как например да електронизираме всички регистри за четири години, но можем да електронизираме най-важните. Ще изпълним приоритетите и ще поставим началото на следващите стъпки от процеса. 

– Съобщихте, че в новите лични карти ще бъде интегриран чип, който ще включва и здравна информация. Откога ще са факт картите и ще трябва ли всеки български гражданин да подмени документите си? 
– Важно е да уточним, че в чипа няма да има лични или здравни данни. Ще има идентификатор, който е анонимен. На база на него могат да бъдат предоставяни данни от първичните регистри на заинтересовани страни – лекари, КАТ и т.н. В момента правим оценката докога можем да го възложим и докога може да се случи, но до края на годината би трябвало тези карти да са факт. Дали всички ще са длъжни да си ги сменят, също подлежи на преценка, но ако трябва, ще е за сметка на държавата.   

– Тази промяна как ще улесни гражданите? 
– Те ще могат да ползват електронни услуги без да имат нужда от друго средство за идентификация. Много е важно в момента, в който ти потрябва електронна услуга, да имаш готовото средство, с което да я заявиш. Видяхме опашките пред НОИ в началото на пандемията за изкарване на , тъй като хората нямаше как да ползват съществуващите услуги. Идеята е да елиминираме този елемент.  

– Помогна ли пандемията за забързване на процесите на дигитализация в държавната администрация? 
– 
Мисля, че помогна. Най-малкото постави по-сериозен фокус върху темата. Заседания на Министерския съвет и на общинските съвети вече се провеждат онлайн. Наложи се на хора, които никога не са си представяли, че ще ползват технологии, да го направят. Другата позитивна стъпка е националната здравно-информационна система, която се появи под натиска на пандемията. Преди това тя беше мотана и бавена.  

– Ще възникне ли кадрови проблем в държавната администрация? Хора, които трябва да бъдат съкратени и такива, които не са компетентни да си вършат работата.  
– Квалификацията е постоянен процес. Няма човек, който е роден научен или е научил всичко в университета. Когато въведем електронни услуги, това, което ще отпадне, е броят на гишетата. Където е имало четири гишета преди, сега ще има две или едно, предназначени за хората, които не искат или не могат да ползват технологии. Съкращаването на гишета не значи автоматично съкращаване на администрация. Администрацията трябва да се фокусира върху основните си дейности – анализи, политики, оптимизация. Да не се занимава с бюрокрация ще е полезно и за нея. Разбира се, една част от администрацията може да стане излишна, но това следва да е плавен процес.  

– Направихте ли изчисление за колко служители става въпрос?  
– Министър Василев спомена едно число и съответен времеви хоризонт. Важно е да отбележа: ние няма утре да кажем 10% или 15% си тръгват. Първо ще оптимизираме работата в администрацията и след това, на база на по-ниската необходимост от хора, ще бъде оптимизиран и броят на заетите.   

– Обявихте, че синият талон отпада. Има ли други документи, които смятате за излишни? 
– Синият талон е от лесните за премахване документи. Той може да отпадне само със законодателно изменение и промяна на някои процеси в МВР. В коалиционното споразумение е записано и отпадането на всякакви стикери – за гражданска отговорност, технически преглед. Това също е лесно. МВР и в момента може да прави тези проверки през таблети, например. И ако талончетата не отпаднат, те със сигурност няма да са задължителни. Тоест няма да могат да те глобят, ако не си носиш съответното талонче или не си залепил стикера. 

Повече време ще отнемат трудовите книжки. Сещам се за опита на предишните управляващи да въведат нов дизайн на трудовите книжки – от една страна, това е забавно, от друга – показва, че посоката изобщо не е била към дигитализация. Те трябва да отпаднат, но поетапно. Необходимо е създаването на нови регистри, тъй като в книжките има данни, които са единствено там и никъде другаде. Тя може да отпадне, когато работодател вкара данните в съответния регистър, но те ще продължат да съществуват за тези, които не са сменяли работното си място или пък са безработни.  

– В последните години за електронно управление бяха похарчени милиарди с доста спорни резултати. Колко ще струва реформата, която Вие ще проведете? 
– В кабинета ми се шегуваме, че колкото по-малко пари има за електронно управление, толкова по-добре ще стане то. Защото няма нужда от огромни проекти, за да започнат важните процеси. Направата на регистър не струва милиони. Поставили сме като приоритет една система за централизирано поддържане на регистри, която веднъж изградена, ще позволява да се правят различни регистри без пари. Пример: вие сте второстепенен разпоредител към министерство на екологията и ви трябва регистър. В момента вариантът е да пуснете обществена поръчка за изграждането му. След като тази система стане готова, задължението ви ще бъде да конфигурирате данните в този регистър – кой има достъп до него, в какво се състои регистърното производство. И готово – получавате регистър, който отговаря на всички законови изисквания. Така че това ни е планът – да не струва много пари, но да е ефективно.  

– Обявихте, че изискването на печати ще бъде забранено. Как ще се преборите с използването на хартия в институциите? 
– 
Една от политиките на нашето министерство ще бъде да прилагаме закона. В момента може да е забранено администрациите помежду си да обменят хартиени документи и вътрешно да действат с тях, но това не значи, че забраната се спазва. Ще прилагаме закона, вътрешният документооборот със сигурност трябва да бъде изцяло електронен, между институциите също. Хубавото, което беше свършено в последните години, е, че системата за обмен на документи между администрациите макар да не е перфектна, работи. Отпадането на печатите е важно, за да отпадне и нуждата от прехвърлянето на документи на хартия.  

– Как оценявате работата на „Информационно обслужване“? 
– „Информационно обслужване“ през годините е свършило добра работа по някои проекти и системи и не толкова добра по други. Въпросът е как да направим работата с „Информационно обслужване“ структурирана и прозрачна, така че да няма притеснения нито в администрацията, нито в бизнеса. Фокусът на следващите законодателни изменения ще бъде как структурираме процеса на работа на администрацията с „Информационно обслужване“ – кой, как, какво възлага и по какъв начин се контролира качеството.  

– Когато се говори за електронно управление, първата асоциация обикновено е Естония. Кои от услугите там могат да бъдат имплементирани и в България и кои – не?  
– Няма нещо, което да не можем да пренесем тук. Нормативно и технологично е абсолютно възможно. Притесненията и скептицизмът са били налице и там през 2000 година – например, че пенсионерите няма да ползват електронни услуги. Но когато го направиш достатъчно удобно и лесно, и те започват да го ползват. Апетитът идва с яденето. Ако си свършим добре работата, няма да има нещо, което не може да стане както в Естония, и няма да има потребители, които не могат да ползват тези услуги.