Започна се: Затягат мерките и затварят нощните заведения в наш голям областен град

Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито в цялата Смолянска област. 

Това сочи заповед на директора на РЗИ-Смолян д-р Мими Кубатева, която влиза в сила от днес, пише „Марица“. 

Регионът е в тъмночервената зона. Данните за 14-дневна заболеваемост от COVID–19  са 579,1 на 100 000 население, седмичният ръст на новите случаи е 113,8 %, а на  хоспитализациите е 12%.

Мерките, които се въвеждат са съгласувани с Главния държавен здравен инспектор и Протокол от заседание на Областния щаб за противодействие на разпространението на  COVID–19 в област Смолян от 10.01.2021 г.,

В заповедта на директора на РЗИ се нарежда да се засили контрола по спазване на противоепидемичните мерки, като се активира работата на общините и останалите отговорни държавни институции, особено в установените като най – рискови обекти: детски заведения и училища, лечебни и здравни заведения, социални институции, търговски обекти,  организирани колективи, транспортни средства; заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма;

Да се преустанови провеждането на всички масови мероприятия като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.

Да се преустановят посещенията в дискотеки, пиано–бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито, независимо от наименованието им.

Да продължат да се спазват всички разпоредени от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, с цел опазване живота и здравето на гражданите и предотвратяване епидемично разпространение на COVID–19.