Започват масови уволнения и замразяване на заплатите заради скъпия ток ДАННИ

4% от фирмите ще преустановят дейност за неопределено време ако цените на енергоносителите продължат да са високи. Това се посочва в експресно анкетно проучване на Българска търговско-промишлена палата във връзка това как се отразяват цените на електроенергията и природния газ. Анкетата е проведена в периода 4-6 януари, съобщават bTB.

41% от от фирмите посочват, че ако кризата продължи прекалено дълго ще се наложи да съкратят част от персонала.

Около 63%  от анкетираните дружества посочват, че не могат да увеличат заплатите на работниците на фона на сериозната инфлация в цените и несигурния пазар на ел. енергия.

Проучването показа, че няма фирми които да са подготвени да се справят със собствени сили поради високите цени на енергиините носители. 

Пренебрежимо нисък дял ( едва 1%) от фирмите са реализирали прогрес в тези условия, както и тези които гледат позитивно, поради това, че са насърчени да инвестират във ВЕИ за собствени нужди (3% от анкетираните).

Новите битови сметки за газ дойдоха – кошмарът е пълен! ДАННИ

74 %  от отговорилите смятат, че не могат да планират цените на предлаганите стоки и услуги от тях, поради динамиката в цените на електроенергията, която в края на 2021г. достигна пикови равнища на пазара „Ден напред“ до нива от 824.55 лв./ MWh. 

В проучването една трета от компаниите(34%) посочват, че заради това пропускат поръчки и изпълняват само вече поетите ангажименти, защото динамиката не позволява нормално планиране

76% от предприемачите, считат че е необходимо компенсацията да бъде съобразно предложенията на национално представителните работодателски организации, а именно без ограничен таван от 30% на компенсацията.

По този начин мярката ще окаже сериозен ефект върху фирмите и небитовите потребители и ще има стопиращ ефект върху динамичния ръст в цените на стоките и услугите и ще окаже сериозен позитивен ефект върху икономическата среда. Едва 5% от бизнеса определя предложения механизъм за компенсация за достатъчен.