Ето как и кога ще ни плащат заплатите

В края на януари се предвижда всички парични преводи, които физическите лица и фирмите извършват помежду си през банките в България, да достигат до получателите си в рамките на час. Това съобщават от БНБ.

Към този момент окончателни разплащания през системата БИСЕРА6 се извършват три пъти дневно, като в зависимост от това кога са наредени могат да достигнат до получателя и на другия ден.

Ако се иска обработка на превод до час, плащането преминава през системата RINGS, но то сега се таксува допълнително.

Предвижда се изпълнението на клиентските кредитни преводи (т.нар. платежни нареждания – бел. ред.)  да се изпълнява 24 часа в денонощието през всички календарни дни на годината, посочват още от централната банка. 

В рамките на час:

– ще се извършва изплащане на работни заплати, като всички работници в рамките на това време ще получават възнагражденията си;- наемодател ще може да разполага в сметката си с превода, направен от наемател;- при спряна услуга от даден оператор и извършване на превод от клиент той ще може да получи по-бързо дължимата сума и услугата ще бъде възобновена;- захранване на сметка на близък, познат, роднина;- плащане на бизнеса към партньори, служители, доставчици.

Все пак крайните такси, които потребителите и бизнесът заплащат за извършване на платежни операции, зависят от ценовите политики и бизнес моделите, прилагани от банките и другите доставчици на платежни услуги.

Новата по-бърза услуга е резултат от работата по проект, започнал през 2020 г.

Проектът предвижда извършване на миграция на текущо изпълняваните през БИСЕРА6 клиентски преводи в левове към кредитни преводи, които ще се извършват съгласно бизнес и техническите изисквания за кредитни преводи в Единната зона за плащания в евро (SEPA).