Ето как се прави справка за пенсия на сайта на НОИ

От 1 януари всички пенсионери, които имат персонален идентификационен код () на Националния осигурителен институт, могат да направят справка, свързана със своите пенсии, на интернет страницата на института.

Това са съобщили от НОИ пред БНР във връзка с препоръката, която омбудсманът Диана Ковачева изпрати до управителя на НОИ Ивайло Иванов. В нея Ковачева настоява пенсионерите да получат служебно разпорежданията, в което са посочени преизчислените им пенсии.

От Националния осигурителен институт казаха още, че за преизчисляването на всяка пенсия ще бъде издадено разпореждане, което ще се връчва на всеки при поискване.

В зависимост от желанието на пенсионера, връчването може да се извърши и на място в приемната на съответното териториално поделение на НОИ чрез лицензиран пощенски оператор, с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавната агенция „Електронно управление“.

Преизчислените размери на пенсиите си хората ще започнат да получават с редовното месечно плащане за януари 2022 година, като към тях ще бъде изплатена и разликата между старите и новите им размери за седемте дни от 25 до 31 декември 2021 година.