Сега е време за гурбет в Германия, скачат заплатите на некфалифицираните работници

Служителите в Германия могат да очакват значително увеличение на заплатите през новата година, става ясно от корпоративно проучване на водещия местен икономически институт Ifo, цитирано от DPA.

От една страна, компаниите търсят квалифицирани кадри, а от друга, минималното заплащане нараства силно, обясняват икономистите.
От анкетираните 630 мениджъри, отговарящи за персонала, 78% очакват заплатите да се повишат средно с 4,7 на сто. Намаление на заплатите се среща сред отговорите изключително рядко.

„Най-голямо увеличение на заплатите се очаква в сектора на услугите – средно 5,8%“, се казва в проучването. Фирмите от сферата на търговията и услугите очакват „увеличението на заплатите за неквалифицираните работници да бъде по-голямо, отколкото за квалифицираните“.

Едно от обясненията за това може да бъде голямото увеличение на минималната работна заплата: от досегашните 9,60 евро на час тя ще стане 9,82 евро от 1 януари (утре), а от 1 юли 2022 г. ще нарасне с още 6,4 на сто до 10,45 евро.

Коалиционното споразумение на новото федерално правителство предвижда поредно увеличение на минималната заплата през 2022 година – до 12 евро за час. Според проучването на мениджърите по човешки ресурси от това биха се възползвали средно 20% от служителите в доставчиците на услуги, 10% от тези в търговията и 7% от тези в сектора на промишлеността.

От друга страна, 80% от анкетираните мениджъри по човешки ресурси търсят квалифицирани работници. Почти всички от тях ще имат проблеми в тази насока:

„Трудностите при намирането на квалифицирани работници се очаква да се задълбочат в сравнение с миналата година“, пишат икономическите изследователи.

40% от компаниите планират да увеличат броя на служителите си, а само 12% – да съкратят работни места.
„Анкетираните мениджъри по персонала смятат, че увеличаването на привлекателността на професионалното обучение е най-подходящата мярка за борба с недостига на квалифицирани работници“, се заключава в изследването.