Вицепремиерка от ПП прави огромна промяна в „Български пощи”, за първи път тук ще…

Заместник министър-председателят по ефективното управление в лицето на Калина Константинова ще упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български пощи”.

Решението е взето на днешното заседание на Министерски съвет, предаде правителствената информационна служба. Досега дружеството беше „под шапката“ на Министерството на транспорта и съобщенията.

Развитата мрежа на държавния пощенски оператор е подходяща за създаването на единни центрове („на едно гише“) за комплексно административно обслужване.

Тя обхваща цялата страна, включително и труднодостъпни райони.

Промяната е заложена в коалиционното споразумение и се очаква в близко бъдеще да има повече подробности как услугите ще се предоставят на гражданите и бизнеса. Идеята за това датира още от 2015 г.

Какво да очакваме?

По този начин на гишето в пощата се очаква гражданите да могат да си извадят различни документи, за които сега трябва лично в общинската или държавна администрация, кадастър.

Пример за документи, които биха могли да се получат чрез пощите, са скици за имоти, свидетелства, удостоверения и др.