София пак набъбва: Строят „Запад“ – нов голям жилищен комплекс между „Люлин“ и „Обеля“

Няма прибързано решение за строителството на нов жилищен комплекс между ж.к. „Люлин“ и „Обеля“. Това каза за БНР главният архитект на София Здравко Здравков.

На последната сесия Столичният общински съвет разреши застрояването на частен парцел от 106 дка в района на ж.

к. „Модерно предградие“.

Архитект Здравков припомни, че инвеститорът се съобразил с бележките за детска градина. 

„Там вече има терен, който е обособен за детска градина, могат да се случат веднага действия по придобиване на собствеността от страна на Столична община.

И инвеститорът декларира, че въпреки поставените задължителни проценти от 40% озеленяване, там на място ще има доста повече както висока дървесна растителност, така и обществени зелени площи“, каза Здравко Здравков.

припомня, че на 17 юни м.г. екипът на ОП „Софпроект“ представи обстоен анализ на проект за изграждане на мащабен жилищен комплекс в м. “Модерно предградие”. Новият квартал “Запад” е планиран върху терен с площ 106 декара и включва 2000 жилища за 7000 обитатели. 

Любо Георгиев, ръководител на ОП „Софпроект“, Калоян Карамитов, урбанист и Александър Петров, ландшафтен архитект представиха ключовите изводи и препоръки в становището по проекта пред Комисията по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към Столичния общински съвет. 

Целта бе да се направи предварителна оценка на предложенията в разработката, за да се избегнат бъдещи проблеми, свързани с презастрояването и липсата на инфраструктура по подобие на кварталите „Манастирски ливади“, „Кръстова вада“ и други.

Поради това екипът анализира подробно различните аспекти на проекта за изменение на подробния устройствен план на територията: осигуряване на социална инфраструктура, транспортен достъп, качества на публичната среда, паркоустройство и озеленяване, ВиК инфраструктура и други.  

„Инвестиция с такъв размер би имала ролята на катализатор за развитието на цялата северозападна част на София. Тя не е за подценяване и Столична община трябва да стимулира такъв тип проекти. Инвестиция в този вариант на ПУП обаче се базира на твърде много компромиси. Възможният резултат е много вероятно да се превърне в лош пример и катализатор на лоша слава, вместо на положителна промяна“, обясни тогава пред комисията Любо Георгиев, директор на ОП „Софпроект“ и ръководител на „Визия за София“.