Започна се: Първите съкращения в администрацията вече са факт

Министерството на образованието и науката прекратява договорите на 25 служители в централната администрация. Това са всички служители по служебно и трудово правоотношение, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към края на ноември 2021 г., както и тези, които вече са пенсионери, но към момента продължават да работят, уточняват от ведомството. 

При пенсионирането си служителите ще получат обезщетения в зависимост от натрупания стаж в МОН.

За целта правителството одобри допълнителни 617 069 лв. по бюджета на МОН за 2021 г.

Средствата ще са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2021 г.

От ведомството посочват, че в МОН предстоят и следващи действия по оптимизиране на структурата и състава на администрацията. „Една от целите на промените е да се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители, които остават в министерството. Очакванията са това да повиши ефективността и качеството на работата“, допълват от там. 

Министерският съвет отпусна и 14 072 722 лв. по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2021 година.

Средствата са за обезщетения в общинските образователни институции за септември и октомври 2021 г. Те се изплащат след промяна в структурата и състава на дадена институция, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Обезщетенията се изплащат и след закриване или преобразуване на образователни институции.

Финансирането ще е за сметка на предвидените разходи за национални програми за развитие на образованието за 2021 г. и на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.