Депутатите решиха: Цените на тока, топлото и водата се замразяват до…

Депутатите решиха мораториумът върху цените на електроенергията, топлинната енергия и ВиК услугите да важи до 31 март 2022 година.

„За“ гласуваха 132 народни представители, „против“ – 4 и „въздържали се“ -2 , с което то бе прието.

Това е изменение на решението на народните представители от вчера, когато те приеха редакционна поправка на ГЕРБ в проекта на решение за създаване на Временна комисия за енергийната криза. С поправката заедно със създаването на комисията те наложиха мораториум на цените на електроенергията, топлинната енергия и ВиК услугите.

С днешното изменение те решиха този мораториум да важи до 31 март 2022 г. и цените да бъдат на нивата от 16 декември 2021.

Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Народните представители отхвърлиха предложенията на Рамадан Аталай мораториумът да отпадне. Те не приеха и предложението на Десислава Атанасова вместо 16 декември да бъде записана датата 1 януари. Отхвърлени бяха и предложенията на Жечо Станков от ГЕРБ за добавянето на още две точки в решението, с които да се изготви механизъм за компенсация на бизнеса от министъра на енергетиката.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ