46% от българите не искат да даваме втори шанс на Македония за ЕС

46% от българите са на мнение, че не трябва да даваме втори шанс на Северна Македония да започва преговори с ЕС, докато не бъдат окончателно разрешени спорните въпроси.

Това показват данните от национално изследване на „Екзакта Рисърч Груп”, проведено в периода 5 – 12 декември 2020 г. На квотен принцип (по пол, възраст и тип населено място) са подбрани и интервюирани “лице в лице” 1025 пълнолетни българи в 70 населени места.

Сред останалите 53% от интервюираните се обособяват две нюансирани позиции.

Първата позиция е по-мека – 14% биха дали втори шанс на Македония до края на годината, ако западната ни съседка демонстрира добро отношение и декларира готовност да решава спорните въпроси.

А втората позиция е по-твърда – 39% биха дали втори шанс на Македония по-нататък във времето единствено ако има конкретни доказателства, че се решават спорните въпроси между двете страни.