Честит Имен Ден на 17 декември!

На 17 декември почитаме важна историческа християнска личност. Честит Имен Ден!

В Стария завет има няколко пророци.  Те се раждали в критични за юдейския народ времена и трябвало да го напътстват
да води праведен начин на живот и да следва волята Божия.

Наред с това, другата  главна мисия на старозаветните пророци била да предсказват  раждането на Иисус Христос и как той ще  Царува на Земята.

Старозаветните пророци са Ной, Авраам, Мойсей, Даниил, Йона, Самуил, Исаия, Йов,
Амос, Иеремия, Илия, Малахия.

Сред тях за по-велики са определени  Исаия, Иеремия, Иезекиил и  Даниил,  а останалите наричат малки пророци.

Единственият Новозаветен пророк е Свети Йоан Предтеча и Кръстител, който говорел,
че Месията вече се е родил, а също така извършва кръщението на Иисус Христос в
река Йордан (6 януари).

Свети пророк Даниил, заедно с Анания, Мисаил и Азария са родени в Иудея, но били
отведени като деца във Вавилон, защото били пленници.

Въпреки това, те живели в царския дворец на владетеля, защото той избрал сред
пленниците най-умните и способните.

Владетелят Навухудоносор бил езичник, докато Свети пророк Даниил, Анания, Мисаил
и Азария спазвали законите на Мойсей.

Владетелят не знаел това и искал 4-та младежи да израснат наравно с другите момчета
от двореца. Те се хранели на царската трапеза и трябвало да ядат разни гозби с
месо.

Свети пророк Даниил получил просветление Свише да не се хранят по този начин
и поискал да направи 10-дневен пост.

Царят позволил на Свети пророк Даниил, на Анания, Мисаил и Азария да се хранят
само с плодове и зеленчуци в продължение на 10 дена. Но условието било, ако от
тази храна отслабнат, владетелят ще ги захрани по езически обичай.

След 10 дена младежите изглеждали още по-свежи и жизнени от останалите момчета
в двореца. Позволили им повече да не ядат месо.

danail-sv

Свети пророк Даниил

По този начин те не нарушили законите на Мойсей. Отделяли доста време, през което
отправяли молитви към Небето.

Свети пророк Даниил бил изключително любознателен. Докато живеел в двореца имал
възможност да научи халдейски език и да чете книгите в царската библиотека.

Той можел да тълкува сънищата и не веднъж го правил за владетеля Навуходоносор,
който се допитвал до младия Даниил за съвети.

Когато на престола се възкачил цар Дария, Свети пророк Даниил бил един от 3-та
управители на империята.

Завистници видели как Даниил се моли на своя Бог и докладвали на Дария. Въпреки,
че Дария бил езичник, той уважавал Даниил и не искал да го накаже, но не можел
да не спази законите.

Хвърлили Свети пророк Даниил в тъмница с гладни лъвове и сложили печат на вратата.

Цяла нощ Дария не могъл да мигне при мисълта какво ще сторят лъвовете на умния
Даниил.

danail-sv

Свети пророк Даниил при лъвовете, които били нахранени от Ангели и не го убили

На следващата сутрин отишъл лично до тъмницата и започнал да вика името на Даниил.

Свети пророк Даниил се обадил, че е жив и здрав, защото Господ изпратил Ангели,
които нахранили гладните лъвове и така те не могли да му сторят зло.

Зарадван, Дария заповядал да изведат Свети пророк Даниил, а клеветниците да пъхнат
при кръвожадните лъвове.

След тази неприятна случка, никой повече не причинил злина на Свети пророк Даниил.

Затова той доживял до дълбока старост, а своя живот и своите пророчества описал
лично в  „Книга на пророк Данаил“. Можете да прочетете фрагменти от нея ТУК.

Имен ден празнуват Данаил, Даниел, Данаила, Даниела, Данила, Данела, Дана, Дани.