Стефан Янев разпореди неочаквана рокада в София

Със заповед на служебния премиер Стефан Янев за заместник областен управител на област София е назначена Вяра Тодева. Това съобщиха от правителствената информационна служба

Тодева притежава богат опит, натрупан в държавната администрация. В периода септември 2006 г. – ноември 2009 г.

е директор на дирекция в Държавната агенция по туризъм, след което е директор на дирекция в Агенцията по вписванията, изпълнява и длъжността директор на дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Министерството на здравеопазването. 

От юни 2011 г. до юни 2012 г. е председател на Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, гр. Велико Търново, след което близо 6 години е началник на отдел „Обществени поръчки“ в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ към Министерството на отбраната. 

От януари 2018 г. до 12 юли 2021 г. е директор на дирекция „Обществени поръчки“ в Държавната агенция „Електронно управление“.

От 13 юли т.г. до назначаването си за заместник областен управител на област София Тодева е заместник изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. 

По образование е магистър по маркетинг и мениджмънт и магистър по право.  

Със заповед на служебния премиер от длъжността заместник областен управител на област София е освободен Цветелин Софрониев.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ  В